Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Kontakt

Predlžovanie doby platnosti dodatkových ochranných osvedčení

Maximálna doba platnosti dodatkového ochranného osvedčenia je päť rokov. V prípade liečiv, pri ktorých boli vykonané štúdie v súlade s výskumným pediatrickým plánom schváleným Európskou agentúrou pre lieky, je možné po splnení predpísaných podmienok predĺžiť túto dobu na základe žiadosti o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá o ďalších šesť mesiacov.

Odkaz na službu Predlžovanie doby platnosti dodatkových ochranných osvedčení