Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Systémy triedenia - Patenty

Patentové triedenia sú určené na zatrieďovanie vynálezov a technických riešení podľa ich príslušnosti k určitej oblasti techniky na účely ich vyhľadávania pri vykonávaní rôznych druhov patentových rešerší a prieskumov, napr. rešerší na novosť vynálezu alebo technického riešenia, na zisťovanie stavu v príslušnej oblasti techniky, na patentovú čistotu vynálezu a pod.

Patentové triedenia používajú autority príslušné v oblasti priemyselného vlastníctva ako jeden z technických bibliografických údajov pri zverejňovaní patentových prihlášok alebo prihlášok úžitkových vzorov, sprístupňovaní udelených patentov alebo zapísaných úžitkových vzorov alebo iných druhov priemyselnoprávnej ochrany vynálezov alebo technických riešení.

Na vykonávanie patentových rešerší podľa oblasti techniky je potrebné poznať okrem súčasných systémov patentového triedenia aj staršie systémy, ktorých symboly sú uvedené na dokumentoch so starším dátumom vydania alebo v niektorých databázach.

MPT
Medzinárodné patentové triedenie (angl. skratka IPC) používa väčšina štátov vrátane Slovenska. Vydáva ho Medzinárodný úrad Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) na základe revízií schvaľovaných Výborom expertov Únie MPT. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú na stránke uvedenej v odkaze názvu tohto odseku a v súvisiacich odkazoch.

CPC 
Kooperatívne patentové triedenie (z angl. Cooperative Patent Classification) používajú Európsky patentový úrad (EPÚ) a Patentový a známkový úrad Spojených štátov amerických (USPTO) od 1.1.2013. Má spoločný základ s MPT, je však detailnejšie a obsahuje takmer trojnásobný počet hesiel. Spolu s MPT ho okrem EPÚ a USPTO používajú aj národné úrady niektorých európskych krajín.

FI, F-Term
Japonské patentové triedenie používa Japonský patentový úrad (JPO). Spolu s týmto triedením používa japonský úrad na zatrieďovanie patentových dokumentov aj systém MPT.

NT alebo PT
Národné patentové triedenie bolo používané v minulosti predchodcami ÚPV SR (približne do prvej polovice 70 rokov 20. storočia) na základe nemeckého patentového triedenia DPK. Postupne bolo nahradené systémom MPT od konca 60 rokov 20. storočia, určitý časový úsek bolo používané spolu s MPT.

DPK
Nemecké patentové triedenie bolo v minulosti používané Nemeckým patentovým a známkovým úradom (DPMA) a niektorými ďalšími úradmi európskych štátov približne do prvej polovice 70 rokov 20. storočia). Postupne bolo nahradené systémom MPT od konca 60 rokov 20. storočia, určitý časový úsek bolo používané spolu s MPT.

UKC
Anglické patentové triedenie používal Úrad duševného vlastníctva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska do konca roku 2006. V súčasnosti používa úrad Spojeného kráľovstva na zatrieďovanie patentových dokumentov už len systémy MPT a CPC.

ECLA
Európske patentové triedenie používal Európsky patentový úrad (EPÚ) do konca roku 2012. Malo spoločný základ s MPT, bolo však detailnejšie a obsahovalo takmer dvojnásobný počet hesiel. Spolu s MPT ho okrem EPÚ používali aj národné úrady niektorých európskych krajín. Od 1.1.2013 používa EPÚ na zatrieďovanie patentových dokumentov systémy MPT a CPC.

USCL
Americké patentové triedenie používal Patentový a známkový úrad Spojených štátov amerických (USPTO) do konca roku 2012. Spolu s týmto triedením používal americký úrad na zatrieďovanie patentových dokumentov aj systém MPT. Od 1.1.2013 používa USPTO na zatrieďovanie patentových dokumentov systémy MPT a CPC.