Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Akadémia duševného vlastníctva

Ochrana duševného vlastníctva je široká oblasť. Nepotrebujete vedieť všetko. Potrebujete však správne informácie, aby ste vedeli ochrániť svoje inovácie, myšlienky, či produkty. Aby ste mali povedomie o duševnom vlastníctve, s ktorým sa dennodenne stretávate. Aby ste vedeli informácie o jeho ochrane podávať ďalej. Preto je tu Akadémia duševného vlastníctva - oddelenie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktoré poskytuje praktické workshopy a prednášky o duševnom vlastníctve pre každého. Vyberte si z našej ponuky nižšie.

Pre viac informácií nás kontaktujte telefonicky na čísle 0904 432 615, alebo e-mailom na akademia@indprop.gov.sk a nájdete nás aj našich sociálnych sieťach.

Akadémia duševného vlastníctva realizuje prednáškovú činnosť o duševnom vlastníctve, zameranú na žiakov základných škôl. Osvetu ohľadom duševného vlastníctva považujeme za nesmierne dôležitú pri podpore rozvoja kľúčových kompetencií žiakov a študentov v 21. storočí. Preto sme sa rozhodli vytvoriť prednášky, ktoré sú zároveň v súlade s aktuálnymi potrebami škôl.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo si vybrať naše prednášky:

 • Naše bezplatné vzdelávacie aktivity sú zamerané najmä na zaujímavé a aktuálne témy z oblasti duševného vlastníctva.
 • Prednášky sú určené pre ľubovoľný ročník základných škôl.
 • Trvanie a obsah prednášky vieme prispôsobiť cieľovej skupine.
 • Prednášky často spájame s aktivitami, ktorých cieľom je oboznámiť žiakov s dôležitosťou ochrany duševného vlastníctva zábavnou a poučnou formou.
 • Prednášky realizujú zamestnanci nášho úradu, ktorí používajú pri výklade zaujímavé príklady z praxe.
 • Prednášky realizujeme po dohode priamo u Vás, na našom úrade, alebo aj online.

Témy workshopov pre základné školy:

1.  Coca Cola - najznámejšie obchodné tajomstvo

2. Sú oblé rohy smartfónov chránené?

3. Kto ochráni Mickey Mousea?

4. Najúspešnejšie slovenské patenty

5. Adidas nie je iba logo...

6. Originál verzus fejk

7. Chcem podnikať a mám vynález alebo nápad. Ako ich ochránim?

8. Prednášky šité na mieru – duševné vlastníctvo je široká oblasť. Preto vieme rozsah našich vzdelávacích aktivít prispôsobiť podľa potrieb študentov.

Ak máte záujem o naše vzdelávacie aktivity, vyplňte krátky dotazník kliknutím na tento odkaz. Po vyplnení dotazníka Vás budeme kontaktovať za účelom dohodnutia podrobností ohľadom vzdelávacej aktivity.

Pre viac informácií nás kontaktujte telefonicky na čísle 0904 432 615, alebo e-mailom na akademia@indprop.gov.sk. 

Akadémia duševného vlastníctva realizuje aj prednáškovú činnosť o duševnom vlastníctve, zameranú na žiakov stredných škôl. Osvetu ohľadom duševného vlastníctva považujeme za nesmierne dôležitú pri podpore rozvoja kľúčových kompetencií žiakov a študentov v 21. storočí. Preto sme sa rozhodli vytvoriť prednášky, ktoré sú zároveň v súlade s aktuálnymi potrebami škôl.

 Existuje niekoľko dôvodov, prečo si vybrať naše prednášky:

 • Naše bezplatné vzdelávacie aktivity sú zamerané najmä na zaujímavé a aktuálne témy z oblasti duševného vlastníctva.
 • Prednášky sú určené pre ľubovoľný ročník stredných škôl.
 • Trvanie a obsah prednášky vieme prispôsobiť cieľovej skupine.
 • Prednášky často spájame s aktivitami, ktorých cieľom je oboznámiť žiakov s dôležitosťou ochrany duševného vlastníctva zábavnou a poučnou formou.
 • Prednášky realizujú zamestnanci nášho úradu, ktorí používajú pri výklade zaujímavé príklady z praxe.
 • Prednášky realizujeme po dohode priamo u Vás, na našom úrade, alebo aj online.

 Témy workshopov pre stredné školy:

 1. Duševné vlastníctvo okolo nás. Čo zahŕňa a ponúka?

2. Vynálezy, inovácie a ich ochrana

3. Duševné vlastníctvo a podnikanie

4. Iba logo nestačí: Ochranné známky a ich význam

5. Dizajn: Vzhľad výrobku a jeho ochrana

6. Obchodné tajomstvo a duševné vlastníctvo

7. Fejk vs originál - Ako odlíšiť originál od fejku?

8. Prednášky šité na mieru – duševné vlastníctvo je široká oblasť. Preto vieme rozsah našich vzdelávacích aktivít prispôsobiť podľa potrieb študentov.

 Ak máte záujem o naše vzdelávacie aktivity, vyplňte krátky dotazník kliknutím na tento odkaz. Po vyplnení dotazníka Vás budeme kontaktovať za účelom dohodnutia podrobností ohľadom vzdelávacej aktivity.

 Pre viac informácií nás kontaktujte telefonicky na čísle 0904 432 615, alebo e-mailom na akademia@indprop.gov.sk. 

Akadémia duševného vlastníctva realizuje nasledovné vzdelávacie aktivity pre vysoké školy:

 • Prednášky z oblasti duševného vlastníctva v rámci vybraných študijných predmetov
 • Online workshopy na tému kreativity, ochrany loga, inovácií

 Realizácia vzdelávacích aktivít pre vysoké školy vychádza z cieľov Akadémie duševného vlastníctva, ktorými sú:

1.      Zvyšovať povedomie o problematike duševného vlastníctva,
2.      Poskytovať zrozumiteľné, dostupné, kvalitné a flexibilné vzdelávanie v oblasti duševného vlastníctva pre laickú aj odbornú verejnosť,
3.      Spolupracovať s relevantnými inštitúciami na Slovensku, v Európe a vo svete v oblasti vzdelávania a propagácie duševného vlastníctva.

 V rámci prednáškovej činnosti pre vysoké školy ponúka Akadémia duševného vlastníctva nasledujúce témy:

 1.      Duševné vlastníctvo okolo nás. Čo zahŕňa a ponúka?
2.      Vynálezy, inovácie a ich ochrana
3.      Duševné vlastníctvo a podnikanie
4.      Iba logo nestačí: Ochranné známky a ich význam
5.      Dizajn: Vzhľad výrobku a jeho ochrana
6.      Obchodné tajomstvo a duševné vlastníctvo
7.      Fejk vs originál - Ako odlíšiť originál od fejku?
8.       Prednášky šité na mieru – duševné vlastníctvo je široká oblasť. Preto vieme rozsah našich vzdelávacích aktivít prispôsobiť podľa potrieb študentov.

 Pre viac informácií nás kontaktujte telefonicky na čísle 0904 432 615, alebo e-mailom na akademiaindprop.gov.sk. 

Dennodenne sa v podnikaní stretávate s duševným vlastníctvom. Ochrana duševného vlastníctva je široká oblasť. Nepotrebujete vedieť všetko. Potrebujete však správne informácie, aby ste vedeli ochrániť svoje inovácie, myšlienky, či produkty.

Viete napríklad, že Vaša inovácia, značka, logo, či vzhľad výrobku nie sú chránené automaticky pred kopírovaním a používaním inými osobami?

Čo Vám Akadémia duševného vlastníctva ponúka?

Vyberáme pre Vás zaujímavé témy vzdelávania, zamerané na ochranu inovácií, značky, názvu, alebo vzhľadu produktu. Dozviete sa:

 • Ako budovať značku, produkt alebo službu cez duševné vlastníctvo,
 • Koľko bude stáť ochrana Vašich inovácií,
 • Ako získať finančnú podporu pre ochranu Vašich produktov a služieb.
 • Ako chrániť produkty alebo služby pred používaním, kopírovaním, alebo falšovaním,
 • Ako predísť včas nákladnému rebrandingu a sporom s konkurenciou o duševné vlastníctvo,

Aké aktivity pre Vás ponúkame?

 • Workshop Ochráň si značku! - Praktické informácie z oblasti ochranných známok o tom, čo je to ochranná známka a prečo ju potrebuje každý podnikateľ. Ako si vybrať vhodný a registrovateľný názov svojej firmy alebo produktu?
 • Workshop Ty máš moje logo! - Najlepšie sa učíme na chybách druhých. Múdre firmy predídu mnohým problémom v budúcnosti, keď nebudú opakovať chybné kroky svojich predchodcov. Prípadové štúdie sporových konaní v oblasti ochranných známok - ako im predísť, čomu sa vyvarovať. Príklady firiem, ktoré si prešli týmto procesom – niektoré uspeli, iné nie.
 • Prednáška Brand si pýta svoju ochrannú známku - Pri budovaní svojej firemnej identity netreba zabúdať na ochranu duševného vlastníctva, ktorá má významný vplyv na zvýšenie hodnoty celej firmy. Podporiť branding svojej firmy prostredníctvom ochrannej známky (pre názov, či logo firmy), ale aj designu (napr. vzhľad výrobkov alebo ich obalu) Vám pomôže nielen k odlíšeniu sa od konkurencie, ale zároveň Vašu firmu pred ňou ochráni.
 • Podujatia, webináre a workshopy zamerané na tvorbu stratégie ochrany inovácií – podnikatelia často hľadajú odpovede na otázku, ako a či vôbec patentovať, registrovať ochrannú známku, alebo chrániť vzhľad produktu dizajnom. Naše podujatia a webináre so zaujímavými hosťami z praxe Vám pomôžu odpovedať na tieto otázky. Nami realizované podujatia nájdete v sekcii Podujatia na webovej stránke ÚPV SR.
 • Podujatia pre výrobcov poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych produktov, ktoré sa zameriavajú na novinky v oblasti ochrany týchto produktov, výhody ochrany zemepisným označením, ale aj inšpiratívne príbehy dobrej praxe.
 • Školenia šité na mieru – duševné vlastníctvo je široká oblasť. Preto vieme rozsah našich školení prispôsobiť podľa Vašich potrieb a požiadaviek na odbornosť. 

Pre viac informácií nás kontaktujte telefonicky na čísle 0904 432 615, alebo e-mailom na akademiaindprop.gov.sk. 

Cieľom Akadémie duševného vlastníctva je aj užšia spolupráca v oblasti vzdelávania odborníkov v oblasti práva, rôznych profesijných organizácií, ako aj iných orgánov štátnej a verejnej správy. Jednotlivé vzdelávacie aktivity sú určené pre skupiny s rôznou úrovňou znalostí v oblasti ochrany duševného vlastníctva.

1.       Úvodný seminár o základných otázkach ochrany duševného vlastníctva

 Rozsah: 1 deň

 Seminár určený pre účastníkov, pre ktorých je téma ochrany duševného vlastníctva nová. Obsahuje základné témy z problematiky duševného vlastníctva (základné pojmy, systém priemyselných práv – patenty, dizajny, úžitkové vzory, ochranné známky, zemepisné označenia a ich ochrana na národnej a medzinárodnej úrovni). Úvodný seminár tvorí základ pre ďalšie možnosti vzdelávania podľa potrieb jednotlivých cieľových skupín, uvedené v bodoch 2. a 3.

 2.       Semináre a prednášky

  Rozsah: 2 – 4 hodiny, formou seminárov a prednášok s praktickými informáciami. Rozsah aj forma bude prispôsobená potrebám cieľových skupín a ich úrovni znalostí danej problematiky.

  2.1    Prípadové štúdie v rámci konaní pred ÚPV SR

  -          príklady uzavretých sporových konaní,

  -          konania v oblasti zápisu ochranných známok.

   2.2    Registre a databázy UPV SR

  -          prístup k informáciám a vyhľadávanie vo webregistroch ÚPV SR,

  -          patentové, známkové  a dizajnové rešerše,

  -          medzinárodné patentové triedenie.

   2.3    Súdna a mimosúdna ochrana predmetov duševného vlastníctva

  -          charakter sporov vo veciach priemyselných práv,

  -          alternatívne riešenie sporov v duševnom vlastníctve,

  -          obchodné právo a duševné vlastníctvo,

  -          sporové konania.

   2.4    Medzinárodné právo a duševné vlastníctvo.

  -          ochrana duševného vlastníctva v podmienkach medzinárodného práva,

  -          európsky systém ochrany duševného vlastníctva.

  Pre viac informácií nás kontaktujte telefonicky na čísle 0904 432 615, alebo e-mailom na akademiaindprop.gov.sk. 

  Od septembra 2022 pokračuje v Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici vzdelávací program Duševné vlastníctvo, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva SR.

  Ciele vzdelávacieho programu Duševné vlastníctvo:

  1. Poskytnúť komplex informácií o duševnom vlastníctve podnikateľskému sektoru.
  2. Umožniť pracovníkom z praxe v oblasti priemyselného vlastníctva koncentrovanú inováciu vedomostí, znalostí a zručností vo väzbe na vyvíjajúce sa hospodárske podmienky.
  3. Poskytnúť pracovníkom z praxe v oblasti duševného vlastníctva aktualizáciu poznatkov o medzinárodnom uplatnení najmä v európskom kontexte.
  4. Pripraviť špecializovaných informačných pracovníkov - patentových a známkových analytikov a rešeršérov, najmä pre strediská patentových informácií, informačné a konzultačné miesta, innoinfo, podnikateľské inkubátory ap.
  5. Vychovať kvalifikovaných propagátorov tvorivosti a ochrany jej výsledkov.
  6. Prispieť k formovaniu pedagógov so základnými znalosťami princípov tvorby a ochrany duševného vlastníctva, schopných pretransformovať problematiku do vzdelávania na nižších stupňoch.
  7. Rozšíriť, doplniť, inovovať a upevniť odborné znalosti a zručnosti najmä nových zamestnancov ÚPV SR.

  Vzdelávací program Duševné vlastníctvo je rozdelený do štyroch samostatných nadväzujúcich modulov:

  • Kompletný vzdel. program od septembra 2022 do júna 2024
  450 €
  • Modul A - Základy práva duševného vlastníctva a autorské právo
  85 €
  • Modul B - Tvorivosť - jej manažovanie, marketing a ekonomika
  85 €
  • Modul C - Informácie v oblasti duševného vlastníctva
  85 €
  • Modul D - Právo priemyselného vlastníctva
  230 €

  O odbornú úroveň každého modulu dbá odborný garant (modul A - Doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD.,LLM, modul B - prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., modul - C - Ing. Martin Zeleňák a modul D - JUDr. Eugen Záthurecký). Prednášateľmi, lektormi a skúšajúcimi sú vysokoškolskí pedagógovia, odborní pracovníci z praxe a zamestnanci ÚPV SR.

  Modul tvoria tematicky úzko súvisiace prednášky a cvičenia. Každý modul možno študovať samostatne. V každom z modulov získa poslucháč špecifické znalosti a zručnosti, ktoré môže uplatniť v praxi. Modul tvoria minimálne dva predmety, pričom každý predmet je ukončený skúškou.

  Vzdelávací program Duševné vlastníctvo je určený pre absolventov vysokých škôl I. alebo II. stupňa.

  Účastníci ďalšieho vzdelávania sú zaradení do vzdelávacieho programu Duševné vlastníctvo na základe prihlášky.

  V šk. roku 2023/2024 sa 21. septembra 2023 otvára štúdium v module D – právo priemyselného vlastníctva, ktorý sa realizuje celý školský rok.

  Celkový rozsah vzdelávania trvá 316 hodín, z toho 110 hodín prednášok a zostatok vo forme praktických cvičení, tréningov a exkurzie. Prvé tri nadväzujúce moduly majú rozsah po 54 vyučovacích hodín vždy počas troch mesiacov. Modul Právo priemyselného vlastníctva, ktorý tvoria tri rozsiahle bloky (Priemyselné práva, práva príbuzné a súvisiace; Patentové právo; Právo na označenie) má 154 hodín. Po vykonaní deviatich skúšok končí vzdelávanie vypracovaním a verejnou obhajobou záverečnej písomnej práce.

  Poplatok za vzdelávanie v moduloch A, B, C je 85 €, v module D je 230 €, celý vzdelávací program 450 €. Po vykonaní predpísaných skúšok dostane účastník osvedčenie o absolvovaní príslušného modulu. Vzdelávanie sa realizuje formou dvojdňových sústredení spravidla vo štvrtok a piatok v priestoroch ÚPV SR podľa kalendára vzdelávania na príslušný školský rok (aktualizuje sa po skončení predchádzajúceho školského roku).
  Bližšie informácie: 048-4300209; patricia.simkova@indprop.gov.sk

   

  Doplňte si vedomosti v oblasti ochrany duševného vlastníctva aj prostredníctvom bezplatných online kurzov, ktoré organizujú medzinárodné organizácie WIPO, EPO a EUIPO.

  Prečo sa prihlásiť sa online kurzy medzinárodných organizácií:

  • Medzinárodné organizácie na ochranu duševného vlastníctva predstavujú centrá excelentnosti pre vzdelávanie, odbornú prípravu a budovanie zručností v oblasti duševného vlastníctva.
  • Celoročné semináre pomáhajú firmám, výskumníkom, právnikom a inovátorom udržať si prehľad o najnovšom vývoji v oblasti globálnych služieb ochrany duševného vlastníctva.
  • Niektoré kurzy je možné absolvovať v slovenskom jazyku.

   Informácie o pripravovaných online kurzoch nájdete na stránkach:

  World Intellectual Property Organization – WIPO 

  European Patent Office – EPO

  European Union Intellectual Property Office (Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo) – EUIPO

   ako aj na našich sociálnych sieťach. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na adrese akademiaindprop.gov.sk.