Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Neplatné právne predpisy

Zákon č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch

Vyhláška č. 107/1972 Zb. o vzťahoch k zahraničiu vo veciach vynálezov a priemyselných vzorov

Zákon č. 159/1973 Zb. o ochrane označení pôvodu výrobkov

Vyhláška č. 160/1973 Zb. o konaní vo veciach označení pôvodu výrobkov

Vyhláška č. 105/1983 Zb. o osvedčeniach na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia zvierat a na nové spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a chorobám a o odmieňaní ich autorov

Vyhláška č. 27/1986 Zb. o odmieňaní objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov

Vyhláška č. 28/1986 Zb. o správe vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov a o ich plánovitom využívaní v národnom hospodárstve

Vyhláška č. 29/1986 Zb. o plánovaní tematických úloh

Zákon č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach

Vyhláška č. 187/1988 Zb. o konaní vo veciach ochranných známok

Zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat

Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch(znenie platné do 31.10.2001)

Zákon č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch

Vyhláška č. 350/1991 Zb. o odmeňovaní patentových zástupcov

Zákon č. 529/1991 Zb. o ochrane topografií polovodičových výrobkov

Zákon č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch

Zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach

Vyhláška č. 117/1997 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach

Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)