Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Kontakt

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej Republiky

Švermova 43
974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika

IČO: 30810787
IČ DPH: SK2021105724

                     Kontaktné informácie v QR kóde 

 

 

Úradné hodiny pre verejnosť
a služby Infocentra:

Pondelok

9.00 h 16.00 h

Utorok

9.00 h 16.00 h

Streda

9.00 h 16.00 h

Štvrtok

9.00 h 16.00 h

Piatok

9.00 h 15.00 h

Telefonická podpora pre
klientov:

Pondelok

16.00 h 18.00 h

Utorok

16.00 h 18.00 h

Streda

16.00 h 18.00 h

Štvrtok

16.00 h 18.00 h

Piatok

 9.00 h 15.00 h

 

PracoviskoTelefón
E-mail*
Informačné centrum

+421/48/43 00 131
+421/48/43 00 111

infocentrum@indprop.gov.sk
Podateľňa +421/48/43 00 327 podatelna@indprop.gov.sk
Rešeršné pracovisko +421/48/43 00 276
+421/48/43 00 313
resers@indprop.gov.sk
Študovňa a knižnica +421/48/43 00 172 livia.tusimova@indprop.gov.sk
Kontakt s médiami - Mgr. art. Jana Záchenská +421/902 552 453 jana.zachenska@indprop.gov.sk

Elektronické podávanie

+421/48/43 00 244

helpdesk@indprop.gov.sk

* Veľkosť jedného e-mailu môže byť maximálne 30 MB (hlavička + text + prílohy). Reálne teda môže jeden e-mail doručiť prílohy s veľkosťou cca 20 MB. Toto obmedzenie nastavuje nadrezortná sieť Govnet a úrad ho nemôže zmeniť. Pri prekročení limitu 30 MB odosielateľa informuje spätný e-mail zo siete Govnet (pravdepodobne s textom o chybe v znení „552 Error: message too large").

Mapa - lokalizácia sídla úradu
Lokalizácia sídla ÚPV SR v Banskej Bystrici na mape