Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Podanie patentovej prihlášky

Ilustračný obrázok Pred podaním patentovaj prihlášky Podajte patentovú prihlášku Rozšírenie ochrany do uahraničia

> Pred podaním patentovej prihlášky

> Podajte si patentovú prihlášku

> Rozšírenie ochrany do zahraničia

Podrobné informácie o každej fáze konania o patentovej prihláške vrátane podmienok na udelenie patentu, formulárov a poplatkov a stručný prehľad jednotlivých krokov predchádzajúcich udeleniu patentu nájdete v nasledujúcom PDF súbore rýchly prehľad.pdf (PDF, 339,8 kB) (.pdf, 337 kB).