Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Služby podnikateľom

Ochráňte si značku, logo, brand po založení firmy

 

Dennodenne budete v podnikaní používať svoju značku.

Viete však, že Vaša značka, logo, brand nie sú chránené automaticky pred kopírovaním a používaním inými osobami?

 

Riešením je registrácia Vašej ochrannej známky na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Registrovaná ochranná známka:

 • Zvýši hodnotu Vašej firmy, produktu alebo služby
 • Odlíši Vaše produkty a služby od konkurencie
 • Tvorí majetok Vašej firmy – hodnota ochrannej známky v peniazoch je dokonca často vyššia ako iný majetok firmy
 • Pomôže Vám budovať Vašu identitu
 • Chráni produkt alebo službu pred používaním, kopírovaním, alebo falšovaním
 • Pomôže Vám predísť sporom s konkurenciou
 • Pomôže Vám ekonomicky rásť a rozvíjať Vašu firmu
 • Platnosť ochrannej známky je 10 rokov, ale môžete ju obnovovať donekonečna

Prihláška ochrannej známky stojí od 96 Eur, ak si ju zaregistrujete elektronicky. Ako si zaregistrujete ochrannú známku? Veľmi jednoducho, krátky videonávod nájdete tu.

 

Ochrannú známku môžete mať, ak využijete službu Fast Track, zverejnenú do 30 pracovných dní od dátumu podania

 

Pozor na podvodníkov! Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je jediným orgánom, ktorý na Slovensku registruje ochranné známky.

 

V prípade potreby všeobecných informácií nás neváhajte kontaktovať na čísle 048 43 00 111 alebo emailom na infocentrum@indprop.gov.sk.

Pri registrácii práv duševného vlastníctva môžete využiť služby patentových zástupcov alebo advokátov.

Navštívime Vašu firmu

 

Návšteva firmy je naša bezplatná informačná služba určená pre startupy, malé, stredné aj veľké podniky. Počas návštevy Vám poskytneme informácie o skrytom potenciáli duševného vlastníctva, o ktorom dnes netušíte.

Tieto informácie Vám môžu pomôcť vyhnúť sa veľkým problémom s finančným dopadom; kopírovaniu značky a inovácií, plateniu náhrady za porušovanie práv konkurencie, nákladom spojeným s rebrandingom a podobne.

Počas návštevy dostanete od našich zamestnancov informácie s pridanou hodnotou a
užitočné tipy:

 •  Ako budovať značku, produkt alebo službu cez duševné vlastníctvo,
 •  Ako chrániť produkt alebo službu pred používaním, kopírovaním, alebo falšovaním,
 •  Kedy chrániť duševné vlastníctvo firmy a kedy využiť inú stratégiu,
 •  Ako včas predísť sporom s konkurenciou,
 •  Na koho sa obrátiť pri tvorbe stratégie ochrany Vašej značky, produktov a služieb,
 •  Koľko bude stáť ochrana Vašich inovácií,
 •  Ako získať finančnú podporu pre ochranu Vašich produktov a služieb,

Naša návšteva stojí iba jednu hodinu Vášho času.


Ak máte záujem o návštevu Vašej firmy, vyplňte prihlasovací formulár po kliknutí na tento odkaz. Naši zamestnanci Vás budú následne kontaktovať ohľadom potvrdenia termínu návštevy.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na čísle 048 43 00 261 alebo 048 43 00 111 alebo emailom na infocentrum@indprop.gov.sk.


Poznámka: Návšteva firmy predstavuje informačnú a popularizačnú službu v oblasti priemyselnoprávnej ochrany. Neslúži na účelové vyzývanie na podávanie prihlášok priemyselných práv, konzultácie k podávaniu prihlášok, riešenie vzniknutých situácií v predmetnom podniku alebo ako náhrada činnosti patentových zástupcov.

Využite grantový program EÚ pre malé a stredné podniky

 

Ak ste malý alebo stredný podnik, môžete požiadať Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) o náhradu Vašich poplatkov na službu IP Scan, ochranné známky, patenty, dizajny a ochranu odrôd rastlín.

 

Fond Vám ponúka nasledujúce možnosti:

 • Pri využití služby IP Scan môžete požiadať o náhradu 90% sumy poplatku za službu
 • Pri ochranných známkach a dizajnoch môžete požiadať o náhradu 75 % sumy poplatkov za prihlášku národnej, regionálnej alebo ochrannej známky EÚ a/alebo dizajnu. Takisto je možná refundácia polovice sumy poplatkov za základnú prihlášku ochrannej známky a/alebo dizajnu podanej v krajine mimo EÚ.
 • Ak ide o patenty, môžete požiadať o náhradu 75 % sumy poplatkov za rešeršnú správu o stave techniky pred prihlásením patentu, ktorú Vám vypracuje ÚPV SR. Rovnako môžete požiadať o náhradu 75 % sumy poplatkov za predbežné udelenie patentu (podanie, rešerš a prieskum), za udelenie a zverejnenie patentu v štáte EÚ, ako aj za podanie a rešerš európskych patentov podaných na Európskom patentovom úrade (EPÚ).
 • Ak ide o odrody rastlín Spoločenstva (EÚ), môžete požiadať o náhradu polovice sumy poplatkov za online prihlášku práv Spoločenstva k odrodám rastlín.

 

Maximálna refundovateľná suma na jeden malý a stredný podnik na rok 2023 je:

 • 720 EUR na činnosti súvisiace so službou IP Scan,
 • 1 000 EUR na činnosti súvisiace s ochrannou známkou a dizajnom,
 • 1 500 EUR na činnosti súvisiace s patentmi,
 • 225 EUR za online prihlášku odrody rastlín Spoločenstva.

 

Grantový program – Fond pre malé a stredné podniky (SME Fund) môžete využiť aj tento rok do 8.decembra 2023. Grantové prostriedky na službu IP Scan, ochranné známky a dizajny sú na rok 2023 vyčerpané. Predbežnú informáciu k čerpaniu prostriedkov zo SME Fund na rok 2024 nájdete kliknutím na tento odkaz.

 

V prípade potreby všeobecných informácií nás neváhajte kontaktovať na čísle 048 43 00 111 alebo emailom na infocentrum@indprop.gov.sk, alebo navštívte webovú stránku Fondu pre malé a stredné podniky (SME Fund).

 

Využite vouchery na podporu Vašich inovácií a digitalizácie

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) poskytuje prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR inovačné a digitálne vouchery.

 

Vouchery podporujú podnikateľov nielen pri financovaní výskumu, vývoja a inovácií, zefektívnení vynaložených verejných prostriedkov, ale aj pri sieťovaní akademického a súkromného sektora a budovaní kapacít v súkromnom sektore. Zámerom je výrazne zvýšiť podiel inovujúcich podnikov v oblasti digitálnych inovácií. Pokiaľ ide o inovačné vouchery, podpora poskytovaná v rámci výzvy bude zameraná na riešenie konkrétneho zadania/problému/požiadavky žiadateľa súvisiaceho s jeho inovačnými aktivitami. Zároveň bude v rámci tejto podpory možné preplatiť aj výdavky žiadateľa na správne a udržiavacie poplatky súvisiace s podávaním prihlášok na ochranu práv priemyselného vlastníctva na Slovensku a v zahraničí. Pri digitálnych voucheroch sa finančne podporuje digitalizácia služieb a procesov u MSP a podnikov. Podpora poskytovaná v rámci výzvy bude zameraná na individualizované riešenia pre podniky (predmetom podpory je vypracovanie návrhu individualizovaného riešenia, nie však jeho samotná realizácia) v konkrétnych oblastiach digitalizácie.

 

Inovačné a digitálne vouchery sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR, pričom požadovaná hodnota inovačného alebo digitálneho vouchera je maximálne 85 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.

 

Pre viac informácií kontaktujte Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru emailom na vouchery.planobnovy@siea.gov.sk, alebo na webovej stránke Výskumnej a inovačnej autority úradu vlády SR

IP Scan: Poraďte sa s expertmi na stratégiu duševného vlastníctva

 

Máte nápad alebo produkt a rozmýšľate, ako ho správne ochrániť? Ciest je niekoľko. Môžete si zaregistrovať ochrannú známku, dohodnúť mlčanlivosť s dodávateľmi, skontrolovať autorské práva, vyriešiť ochranu obchodného tajomstva alebo domén. Kde však začať?

 

Využite službu IP Scan - profesionálnu diagnózu duševného vlastníctva pre Vašu firmu!

V rámci služby IP Scan Vám expert zanalyzuje Váš obchodný model a produkty s cieľom vytvorenia stratégie v oblasti duševného vlastníctva. Na základe analýzy zistíte, aké sú prioritné oblasti, ktorým je potrebné venovať pozornosť a ktoré je potrebné vyriešiť.

 

IP Scan je teda konzultačná služba, počas ktorej Vám experti na duševné vlastníctvo poradia, aké kroky je potrebné urobiť pri tvorbe stratégie ochrany duševného vlastníctva Vášho podniku.

 

IP Scan je pre Vás vhodný, ak:

 • ste malý alebo stredný podnik a chcete si vytvoriť stratégiu ochrany Vašich myšlienok, produktov, alebo inovácií,
 • chcete získať prehľad a konkrétne odporúčania o možnostiach ochrany duševného vlastníctva na Slovensku aj v zahraničí,
 • chcete vedieť, ako získať finančné príspevky v oblasti priemyselného vlastníctva.

 

Navyše, malé a stredné podniky, ktoré sa rozhodnú pre IP Scan, môžu požiadať o poukaz na preplatenie 90 % nákladov na IP Scan a vďaka tomu ušetriť 720 EUR pri náhrade nákladov súvisiacich s realizáciou tejto služby.

 

Z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov na rok 2023 sa prijímanie žiadostí o poukaz na IP Scan uzavrelo k 10. novembru 2023. Ďalšie žiadosti o poukaz na službu IP Scan bude možné podávať od januára 2024. Pre aktuálne informácie o konkrétnom dátume spustenia podávania žiadostí na rok 2024 odporúčame sledovať webovú stránku ÚPV SR alebo webovú stránku Fondu pre MSP EUIPO, alebo sa zaregistrovať na odber newslettera pre MSP od EUIPO.

 

Ako získať dotáciu na službu IP Scan?

 

 1. Na webovej stránke fondu pre MSP Európskeho úradu pre duševné vlastníctvo (EUIPO) sa zaregistrujete a vyplníte jednoduchý formulár s informáciami o Vašej spoločnosti (osvedčenie o registrácii DPH, prípadne osvedčenie o zápise do obchodného registra).
 2. EUIPO následne posúdi Vašu žiadosť, ktorú buď schváli, alebo Vás vyzve na doplnenie podkladov. Po schválení Vám zašle poukážku (voucher), v hodnote 1500 Eur, z ktorej si môžete uplatniť na IP Scan sumu najviac 800 Eur.
 3. Po získaní dotácie kontaktujete certifikovaného poskytovateľa služby IP Scan. IP Scan vykonávajú vybraní patentoví zástupcovia a advokáti. Zoznam poskytovateľov  nájdete kliknutím na tento odkaz. (PDF, 89,4 kB) (PDF, 126,7 kB)
 4. Následne e-mailom na adresu ipscan@indprop.gov.sk požiadate o službu IP Scan s uvedením údajov o poskytovateľovi.
 5. Po schválení poskytovateľa Vám zašleme krátky úvodný dotazník, v ktorom vlastnými slovami popíšete, čo robíte, aké produkty máte a ako si chránite duševné vlastníctvo. Zároveň po schválení poskytovateľa ÚPV SR, uhradíte poskytovateľovi sumu za službu IP Scan. Poskytovateľ nám zašle doklad o Vašej platbe.
 6. Poskytovateľ s Vami zrealizuje rozhovor v trvaní 1-2 hodín, v rámci ktorého analyzuje všetky oblasti, ktoré je potrebné riešiť na tvorbu stratégie ochrany duševného vlastníctva.
 7. Následne poskytovateľ vypracuje analýzu a záverečnú správu. Tú zašle ÚPV SR na kontrolu kvality. V správe nájdete odporúčania, ktoré Vám pomôžu k tomu, aby ste si účinne ochránili duševné vlastníctvo. Pomôžu Vám nastaviť vhodnú stratégiu, aby ste mohli účinne rozvíjať Vaše podnikanie cez duševné vlastníctvo.  
 8. Po tom, čo správu schváli ÚPV SR, zašleme Vám potvrdenie dokladu o platbe za službu IP Scan. Toto potvrdenie bude prílohou Vašej žiadosti, ktorou požiadate o refundáciu nákladov na IP Scan cez Vaše používateľské konto na webovej stránke fondu pre MSP Európskeho úradu pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Následne Vám bude suma preplatená z fondu pre MSP.

 

Na koho sa obrátiť, ak mám záujem o IP Scan?

 

IP Scan vykonávajú vybraní patentoví zástupcovia a advokáti. Zoznam poskytovateľov  nájdete kliknutím na tento odkaz. (PDF, 89,4 kB) (PDF, 126,7 kB)

 

Kde nájdem viac informácií o službe IP Scan?

 

Pre viac informácií o službe si stiahnite odpovede na často kladené otázky, ktoré nájdete kliknutím na tento odkaz. (PDF, 231,0 kB)

 

Ďalšie informácie o finančnej podpore pre Váš podnik, ako aj o službe IP Scan nájdete na stránkach ÚPV SR alebo fondu pre MSP EUIPO. V prípade záujmu o službu IP Scan sa môžete obrátiť aj na Slovenskú komoru patentových zástupcov, alebo na Slovenskú advokátsku komoru.

 

S prípadnými otázkami nás môžete kontaktovať aj na informačnom centre ÚPV SR, a to buď e-mailom na adrese infocentrum@indprop.gov.sk, alebo telefonicky na čísle 048/43 00 111, prípadne 048/43 00 131.


Monitorujte aktuálne inovácie Vašej konkurencie

 

Chcete mať prehľad, aké najnovšie technické riešenia a inovácie si chráni konkurencia? Využite náš monitoring stavu techniky. Naši experti budú pravidelne sledovať stav techniky vo Vami určenej oblasti techniky a v štátoch, ktoré si vyberiete. Budete mať pravidelný prehľad o najnovšom stave techniky a trendoch vývoja oblasti, o ktorú sa zaujímate. V rámci prehľadu Vám zašleme prvé strany patentových dokumentov, alebo aj celé texty. Prehľad Vám môžeme zasielať mesačne alebo týždenne v závislosti od Vašich požiadaviek.

 

Cena monitoringu patentových dokumentov podľa symbolov medzinárodného patentového triedenia (MPT):

 • základný profil (do troch symbolov triedenia) – 10,00€
 • rozšírený profil (ďalšie symboly triedenia) – 5,50€  

 

V prípade záujmu o službu sa obráťte na informačné centrum ÚPV SR, a to buď e-mailom na adrese infocentrum@indprop.gov.sk, alebo telefonicky na čísle 048/43 00 276, prípadne 048/43 00 131.

Fast Track: Ochráňte si inovácie rýchlejšie

 

Nemáte čas na dlhú registráciu Vašich priemyselných práv? Vaše konania o priemyselných právach vybavíme rýchlejšie!

 

Využite rešerš na ochranné známky, patenty, dizajny

 

Využite vyhľadávanie informácií o ochranných známkach, patentoch a dizajnoch pre Vaše podnikanie.

 

Rešerš na priemyselné práva je pre Vás vhodná, ak:

 • pred podaním prihlášky potrebujete zistiť, či inovácia alebo označenie už nie sú chránené
 • chcete predísť porušeniu práv iných subjektov
 • sa chystáte na trh uviesť inováciu, alebo novú značku, produkty, či služby
 • chcete mať prehľad o potencionálnej konkurencii na domácom a zahraničnom trhu.

 

ÚPV SR pre Vás poskytuje tri druhy rešerší: patentovú rešerš, rešerš na dizajn a rešerš na ochranné známky. Rešerše sa vykonávajú v dostupných databázach a informačných zdrojoch.

 

Patentovú rešerš si môžete objednať ako rešerš na stav techniky, alebo ako rešerš s komentárom. Pri patentovej rešerši na stav techniky nám zadáte kľúčové slová alebo symboly patentového triedenia, ktoré sa týkajú výrobku, zariadenia alebo technológie. Kľúčové slová v zadaní pripravíte samostatne alebo po konzultácii s našim expertom. Čím je zadanie rešerše konkrétnejšie a detailnejšie, tým sú výsledky vyhľadávania relevantnejšie. Na základe rešerše obdržíte rešeršnú správu, ktorá obsahuje neštruktúrovaný zoznam nájdených dokumentov (s linkom na dokumenty vo voľne dostupných databázach). Pri výbere patentovej rešerše s komentárom dostanete štruktúrovanú rešeršnú správu doplnenú komentárom k obsahu každého dokumentu v zozname. Dokumenty v rešeršnej správe navyše obsahujú aj stupeň relevancie k u kľúčovým slovám. Viac informácií o patentovej rešerši s komentárom nájdete v tomto dokumente. (PDF, 96,3 kB)Ukážku rešeršnej správy si môžete pozrieť kliknutím sem (PDF, 88,4 kB).

 

Ochrana hodnotných dizajnov býva súčasťou obchodnej stratégie dizajnérov a výrobcov. Rešerš na vzhľad výrobku Vám môže pomôcť znížiť investície a ušetriť prostriedky na ochranu Vášho výrobku. Takisto môžete predísť súdnym sporom, ak sa zistí, že dizajn už vlastní niekto iný. Rešerš na vzhľad výrobku vykonávame v národných, ako aj v medzinárodných databázach. Súčasťou objednávky na rešerš je vyobrazenie výrobku.

 

Vaša značka, logo, brand nie sú chránené automaticky pred kopírovaním a používaním inými osobami. Riešením je registrácia Vašej ochrannej známky na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Predtým Vám môže pomôcť rešerš na ochranné známky. Rešeršou môžete predísť porušeniu práv k ochrannej známke konkurencie. Rešerš môžete realizovať samostatne cez vyhľadávacie nástroje (Webregister ÚPV SR, register českých ochranných známok, register medzinárodných ochranných známok, register ochranných známok Spoločenstva, register TMView), alebo využite našu rešerš na ochranné známky. Po objednávke služby Vám vypracujeme rešeršnú správu, ktorá obsahuje výsledky podľa Vášho zadania – slovného, obrazového prvku, alebo ich kombinácie. Rešerš vybavíme za príplatok aj expresne, a to do 24 hodín od Vašej objednávky. 

 

Koľko Vás rešerš bude stáť?

 

 • Patentová rešerš na stav techniky od 90€
 • Patentová rešerš s komentárom od 150€
 • Rešerš na vzhľad výrobku (dizajn) od 60€
 • Rešerš na ochranné známky od 20€.
 • Úplný cenník rešerší nájdete v Cenníku služieb ÚPV SR (PDF, 162,5 kB).

 

Ako si môžete rešerš objednať?

 

Stiahnite si a vyplňte formulár Objednávka rešerše, ktorý sa nachádza na tomto odkaze (DOCX, 71,3 kB), alebo na našej stránke v časti Dokumenty a formuláre. Vyplnený formulár nám zašlite na adresu resers@indprop.gov.sk, prípadne poštou na adresu úradu.

 

V prípade otázok sa k rešeršiam nás kontaktujte telefonicky na čísle 048/43 00 276 (rešerš na patenty alebo dizajny), alebo na číslach 048/43 00 123  a  048/43 00 127 (rešerše na ochranné známky), prípadne emailom na adrese resers@indprop.gov.sk.

 

Poznámka: Dokumenty obsiahnuté v rešeršnej správe sú spravidla platné pre územie SR a majú výlučne informatívny charakter. Rešerše vykonávajú zamestnanci úradu v informačných zdrojoch dostupných ÚPV SR k dátumu vykonania rešerše. Výsledky rešerší vo forme rešeršnej správy nie sú podkladom na vydanie rozhodnutia ÚPV SR, ani na žiadne iné právne úkony, napr. na úkony týkajúce sa konania vo veci akejkoľvek prihlášky predmetu priemyselného vlastníctva podanej v Slovenskej republike ani v zahraničí.

 

Zúčastnite sa našich workshopov

 

Príďte sa inšpirovať na naše bezplatné pravidelné podujatia a workshopy s pridanou hodnotou, zamerané na ochranu duševného vlastníctva pre podnikateľov.

 

Prečo sa zúčastniť našich podujatí:

 • Vyberáme pre Vás zaujímavé témy súvisiace s ochranou Vašej značky, názvu, či inovácií. Dozviete sa, ako chrániť produkty alebo služby pred používaním, kopírovaním, alebo falšovaním. Zistíte, ako predísť sporom s konkurenciou o duševné vlastníctvo.
 • Do diskusií a rozhovorov pozývame inšpiratívnych hostí z radov podnikateľov, vedcov, či marketingových špecialistov, s ktorými sa môžete porozprávať.
 • Podujatia robíme aj pre startupy, malé a väčšie podniky, ktoré sa hľadajú v konkurenčnom svete.
 • Na podujatí máte priestor na networking.
 • Podujatia môžete navštíviť osobne, sledovať online, alebo si v pohodlí pozrieť záznam na našom Youtube kanáli.

 

Informácie o našich pripravovaných podujatiach nájdete v sekcii webu s názvom Podujatia, ako aj na našich sociálnych sieťach. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na adrese podujatia@indprop.gov.sk.