Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Služby podnikateľom

Ochráňte si značku, logo, brand po založení firmy

Dennodenne budete v podnikaní používať svoju značku.

Viete však, že Vaša značka, logo, brand nie sú chránené automaticky pred kopírovaním a používaním inými osobami?

Riešením je registrácia Vašej ochrannej známky na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Registrovaná ochranná známka:

 • Zvýši hodnotu Vašej firmy, produktu alebo služby
 • Odlíši Vaše produkty a služby od konkurencie
 • Tvorí majetok Vašej firmy – hodnota ochrannej známky v peniazoch je dokonca často vyššia ako iný majetok firmy
 • Pomôže Vám budovať Vašu identitu
 • Chráni produkt alebo službu pred používaním, kopírovaním, alebo falšovaním
 • Pomôže Vám predísť sporom s konkurenciou
 • Pomôže Vám ekonomicky rásť a rozvíjať Vašu firmu
 • Platnosť ochrannej známky je 10 rokov, ale môžete ju obnovovať donekonečna

Prihláška ochrannej známky stojí od 96 Eur, ak si ju zaregistrujete elektronicky. Ako si zaregistrujete ochrannú známku? Veľmi jednoducho, krátky videonávod nájdete tu.

 

Ochrannú známku môžete mať, ak využijete službu Fast Track, zverejnenú do 30 pracovných dní od dátumu podania

Pozor na podvodníkov! Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je jediným orgánom, ktorý na Slovensku registruje ochranné známky.

V prípade potreby všeobecných informácií nás neváhajte kontaktovať na čísle 048 43 00 111 alebo emailom na infocentrum(zavináč)indprop.gov.sk.

Pri registrácii práv duševného vlastníctva môžete využiť služby patentových zástupcov alebo advokátov.

Navštívime Vašu firmu

Návšteva firmy je naša bezplatná informačná služba určená pre startupy, malé, stredné aj veľké podniky. Počas návštevy Vám poskytneme informácie o skrytom potenciáli duševného vlastníctva, o ktorom dnes netušíte.

Tieto informácie Vám môžu pomôcť vyhnúť sa veľkým problémom s finančným dopadom; kopírovaniu značky a inovácií, plateniu náhrady za porušovanie práv konkurencie, nákladom spojeným s rebrandingom a podobne.

Počas návštevy dostanete od našich zamestnancov informácie s pridanou hodnotou a užitočné tipy:

 •  Ako budovať značku, produkt alebo službu cez duševné vlastníctvo,
 •  Ako chrániť produkt alebo službu pred používaním, kopírovaním, alebo falšovaním,
 •  Kedy chrániť duševné vlastníctvo firmy a kedy využiť inú stratégiu,
 •  Ako včas predísť sporom s konkurenciou,
 •  Na koho sa obrátiť pri tvorbe stratégie ochrany Vašej značky, produktov a služieb,
 •  Koľko bude stáť ochrana Vašich inovácií,
 •  Ako získať finančnú podporu pre ochranu Vašich produktov a služieb,

Naša návšteva stojí iba jednu hodinu Vášho času.

Ak máte záujem o návštevu Vašej firmy, vyplňte prihlasovací formulár po kliknutí na tento odkaz. Naši zamestnanci Vás budú následne kontaktovať ohľadom potvrdenia termínu návštevy.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na čísle 048 43 00 261 alebo 048 43 00 111 alebo emailom na infocentrum@indprop.gov.sk.

Poznámka: Návšteva firmy predstavuje informačnú a popularizačnú službu v oblasti priemyselnoprávnej ochrany. Neslúži na účelové vyzývanie na podávanie prihlášok priemyselných práv, konzultácie k podávaniu prihlášok, riešenie vzniknutých situácií v predmetnom podniku alebo ako náhrada činnosti patentových zástupcov.

Fast Track: Ochráňte si inovácie rýchlejšie

Nemáte čas na dlhú registráciu Vašich priemyselných práv? Vaše konania o priemyselných právach vybavíme rýchlejšie! 

IP Scan: Poraďte sa s expertmi na stratégiu duševného vlastníctva

 

Máte nápad alebo produkt a rozmýšľate, ako ho správne ochrániť? Ciest je niekoľko. Môžete si zaregistrovať ochrannú známku, dohodnúť mlčanlivosť s dodávateľmi, skontrolovať autorské práva, vyriešiť ochranu obchodného tajomstva alebo domén. Kde však začať?

 

Využite službu IP Scan - profesionálnu diagnózu duševného vlastníctva pre Vašu firmu!

V rámci služby IP Scan Vám expert zanalyzuje Váš obchodný model a produkty s cieľom vytvorenia stratégie v oblasti duševného vlastníctva. Na základe analýzy zistíte, aké sú prioritné oblasti, ktorým je potrebné venovať pozornosť a ktoré je potrebné vyriešiť.

 

IP Scan je pre Vás vhodný, ak:

 • ste malý alebo stredný podnik a chcete si vytvoriť stratégiu ochrany Vašich myšlienok, produktov, alebo inovácií,
 • chcete získať prehľad a konkrétne odporúčania o možnostiach ochrany duševného vlastníctva na Slovensku aj v zahraničí,
 • chcete vedieť, ako získať finančné príspevky v oblasti priemyselného vlastníctva.

 

Navyše, malé a stredné podniky, ktoré sa rozhodnú pre IP Scan, môžu požiadať o poukaz na preplatenie 90 % nákladov na IP Scan a vďaka tomu ušetriť 720 EUR pri náhrade nákladov súvisiacich s realizáciou tejto služby. Žiadať o poukaz na službu IP Scan môžete od 22. januára 2024.

 

Kto mi poskytne službu IP Scan?

 

IP Scan vykonávajú vybraní patentoví zástupcovia a advokáti. Zoznam poskytovateľov nájdete kliknutím na tento odkaz. (PDF, 385,4 kB)

 

Kde nájdem viac informácií o službe IP Scan?

 

Ste podnikateľ, ktorý má záujem o službu IP Scan? Ste advokát, alebo patentový zástupca a máte záujem poskytovať službu IP Scan? Pre viac informácií kliknite na tento odkaz, kde nájdete naše odpovede na časté otázky.

 

S prípadnými otázkami sa môžete obrátiť aj na informačné centrum ÚPV SR, a to buď e-mailom na adrese ipscan(zavináč)indprop.gov.sk alebo telefonicky na čísle 048/43 00 111, prípadne 048/43 00 131.

 

Pre aktuálne informácie o službe IP Scan odporúčame sledovať aj webovú stránku ÚPV SR v sekcii Aktuality, sociálne siete ÚPV SR, alebo webovú stránku Fondu pre MSP EUIPO, alebo sa zaregistrovať na odber newslettera pre MSP od EUIPO.

Využite grantový program EÚ pre malé a stredné podniky

 

Ak ste malý alebo stredný podnik, môžete požiadať Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) o náhradu Vašich poplatkov na službu IP Scan, ochranné známky, patenty, dizajny a ochranu odrôd rastlín.

 

Fond Vám ponúka nasledujúce možnosti:

 • Poukaz 1 na službu IP Scan do výšky 800 EUR: Expert zanalyzuje Váš obchodný model a produkty s cieľom vytvorenia stratégie v oblasti duševného vlastníctva. Na základe analýzy zistíte, aké sú prioritné oblasti, ktorým je potrebné venovať pozornosť a ktoré je potrebné vyriešiť. Na službu IP Scan môžete získať refundáciu až 90% z ceny služby (maximálne 720 Eur). Viac informácií o službe IP Scan a jej refundácii nájdete v sekcii nižšie s názvom IP Scan: Poraďte sa s expertmi na stratégiu duševného vlastníctva.

 

 • Poukaz 2 na ochranné známky a dizajny do výšky 1000 EUR: Pri registrácii ochranných známok a dizajnov môžete požiadať o náhradu 75 % sumy poplatkov za prihlášku národnej, regionálnej alebo ochrannej známky EÚ a/alebo dizajnu. Takisto je možná refundácia polovice sumy poplatkov za základnú prihlášku ochrannej známky a/alebo dizajnu podanej v krajine mimo EÚ.

 

 • Poukaz 3 na patenty do výšky 3 500 EUR: Ak ide o patenty, môžete požiadať o náhradu 75 % sumy poplatkov za rešeršnú správu o stave techniky pred prihlásením patentu, ktorú Vám vypracuje ÚPV SR alebo Vyšehradský patentový inštitút. Rovnako môžete požiadať o náhradu 75 % sumy poplatkov za predbežné udelenie patentu (podanie, rešerš a prieskum), za udelenie a zverejnenie patentu v štáte EÚ, ako aj za podanie a rešerš európskych patentov podaných na Európskom patentovom úrade (EPÚ). Takisto môžete požiadať o refundáciu polovice nákladov na zastupovanie pri vypracovaní a podávaní nových európskych patentových prihlášok  na Európskom patentovom úrade (maximálne do výšky 2000 EUR).

 

 • Poukaz 4 na odrody rastlín do výšky 1 500 EUR: Ak ide o odrody rastlín Spoločenstva (EÚ), môžete požiadať o náhradu 75% zo sumy poplatkov za online prihlášku práv Spoločenstva k odrodám rastlín.

 

O uvedené granty môžete žiadať prostredníctvom webovej stránky EUIPO SME Fund od 22. januára 2024.

 

V prípade potreby všeobecných informácií nás neváhajte kontaktovať na čísle 048 43 00 131 alebo emailom na infocentrum(zavináč)indprop.gov.sk, alebo navštívte webovú stránku Fondu pre malé a stredné podniky (SME Fund).

 

Využite vouchery na podporu Vašich inovácií

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) poskytuje prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR inovačné vouchery.

 

Vouchery podporujú podnikateľov nielen pri financovaní výskumu, vývoja a inovácií, zefektívnení vynaložených verejných prostriedkov, ale aj pri sieťovaní akademického a súkromného sektora a budovaní kapacít v súkromnom sektore. Pokiaľ ide o inovačné vouchery, podpora poskytovaná v rámci výzvy je zameraná na riešenie konkrétneho zadania/problému/požiadavky žiadateľa súvisiaceho s jeho inovačnými aktivitami. Zároveň bude v rámci tejto podpory možné preplatiť aj výdavky žiadateľa na správne a udržiavacie poplatky súvisiace s podávaním prihlášok na ochranu práv priemyselného vlastníctva na Slovensku a v zahraničí.

 

Inovačné vouchery sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR, pričom požadovaná hodnota inovačného vouchera je maximálne 85 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.

 

Pre viac informácií kontaktujte Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru emailom na vouchery.planobnovy(zavináč)siea.gov.sk, alebo na webovej stránke Výskumnej a inovačnej autority úradu vlády SR.

 

Monitorujte aktuálne inovácie Vašej konkurencie

 

Chcete mať prehľad, aké najnovšie technické riešenia a inovácie si chráni konkurencia? Využite náš monitoring stavu techniky. Naši experti budú pravidelne sledovať stav techniky vo Vami určenej oblasti techniky a v štátoch, ktoré si vyberiete. Budete mať pravidelný prehľad o najnovšom stave techniky a trendoch vývoja oblasti, o ktorú sa zaujímate. V rámci prehľadu Vám zašleme prvé strany patentových dokumentov, alebo aj celé texty. Prehľad Vám môžeme zasielať mesačne alebo týždenne v závislosti od Vašich požiadaviek.

 

Cena monitoringu patentových dokumentov podľa symbolov medzinárodného patentového triedenia (MPT):

 • základný profil (do troch symbolov triedenia) – 10,00€
 • rozšírený profil (ďalšie symboly triedenia) – 5,50€  

 

V prípade záujmu o službu sa obráťte na informačné centrum ÚPV SR, a to buď e-mailom na adrese infocentrum(zavináč)indprop.gov.sk, alebo telefonicky na čísle 048/43 00 276, prípadne 048/43 00 131.

Využite rešerš na ochranné známky, patenty, dizajny

 

Využite vyhľadávanie informácií o ochranných známkach, patentoch a dizajnoch pre Vaše podnikanie.

 

Rešerš na priemyselné práva je pre Vás vhodná, ak:

 • pred podaním prihlášky potrebujete zistiť, či inovácia alebo označenie už nie sú chránené
 • chcete predísť porušeniu práv iných subjektov
 • sa chystáte na trh uviesť inováciu, alebo novú značku, produkty, či služby
 • chcete mať prehľad o potencionálnej konkurencii na domácom a zahraničnom trhu.

 

ÚPV SR pre Vás poskytuje tri druhy rešerší: patentovú rešerš, rešerš na dizajn a rešerš na ochranné známky. Rešerše sa vykonávajú v dostupných databázach a informačných zdrojoch.

 

Patentovú rešerš si môžete objednať ako rešerš na stav techniky, alebo ako rešerš s komentárom. Pri patentovej rešerši na stav techniky nám zadáte kľúčové slová alebo symboly patentového triedenia, ktoré sa týkajú výrobku, zariadenia alebo technológie. Kľúčové slová v zadaní pripravíte samostatne alebo po konzultácii s našim expertom. Čím je zadanie rešerše konkrétnejšie a detailnejšie, tým sú výsledky vyhľadávania relevantnejšie. Na základe rešerše obdržíte rešeršnú správu, ktorá obsahuje neštruktúrovaný zoznam nájdených dokumentov (s linkom na dokumenty vo voľne dostupných databázach). Pri výbere patentovej rešerše s komentárom dostanete štruktúrovanú rešeršnú správu doplnenú komentárom k obsahu každého dokumentu v zozname. Dokumenty v rešeršnej správe navyše obsahujú aj stupeň relevancie k u kľúčovým slovám. Viac informácií o patentovej rešerši s komentárom nájdete v tomto dokumente. (PDF, 96,3 kB)Ukážku rešeršnej správy si môžete pozrieť kliknutím sem (PDF, 88,4 kB).

 

Ochrana hodnotných dizajnov býva súčasťou obchodnej stratégie dizajnérov a výrobcov. Rešerš na vzhľad výrobku Vám môže pomôcť znížiť investície a ušetriť prostriedky na ochranu Vášho výrobku. Takisto môžete predísť súdnym sporom, ak sa zistí, že dizajn už vlastní niekto iný. Rešerš na vzhľad výrobku vykonávame v národných, ako aj v medzinárodných databázach. Súčasťou objednávky na rešerš je vyobrazenie výrobku.

 

Vaša značka, logo, brand nie sú chránené automaticky pred kopírovaním a používaním inými osobami. Riešením je registrácia Vašej ochrannej známky na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Predtým Vám môže pomôcť rešerš na ochranné známky. Rešeršou môžete predísť porušeniu práv k ochrannej známke konkurencie. Rešerš môžete realizovať samostatne cez vyhľadávacie nástroje (Webregister ÚPV SR, register českých ochranných známok, register medzinárodných ochranných známok, register ochranných známok Spoločenstva, register TMView), alebo využite našu rešerš na ochranné známky. Po objednávke služby Vám vypracujeme rešeršnú správu, ktorá obsahuje výsledky podľa Vášho zadania – slovného, obrazového prvku, alebo ich kombinácie. Rešerš vybavíme za príplatok aj expresne, a to do 24 hodín od Vašej objednávky. 

 

Koľko Vás rešerš bude stáť?

 

 • Patentová rešerš na stav techniky od 90€
 • Patentová rešerš s komentárom od 150€
 • Rešerš na vzhľad výrobku (dizajn) od 60€
 • Rešerš na ochranné známky od 20€.
 • Úplný cenník rešerší nájdete v Cenníku služieb ÚPV SR (PDF, 162,5 kB).

 

Ako si môžete rešerš objednať?

 

Stiahnite si a vyplňte formulár Objednávka rešerše, ktorý sa nachádza na tomto odkaze (DOCX, 71,3 kB), alebo na našej stránke v časti Dokumenty a formuláre. Vyplnený formulár nám zašlite na adresu resers(zavináč)indprop.gov.sk, prípadne poštou na adresu úradu.

 

V prípade otázok sa k rešeršiam nás kontaktujte telefonicky na čísle 048/43 00 276 (rešerš na patenty alebo dizajny), alebo na číslach 048/43 00 123  a  048/43 00 127 (rešerše na ochranné známky), prípadne emailom na adrese resers(zavináč)indprop.gov.sk.

 

Poznámka: Dokumenty obsiahnuté v rešeršnej správe sú spravidla platné pre územie SR a majú výlučne informatívny charakter. Rešerše vykonávajú zamestnanci úradu v informačných zdrojoch dostupných ÚPV SR k dátumu vykonania rešerše. Výsledky rešerší vo forme rešeršnej správy nie sú podkladom na vydanie rozhodnutia ÚPV SR, ani na žiadne iné právne úkony, napr. na úkony týkajúce sa konania vo veci akejkoľvek prihlášky predmetu priemyselného vlastníctva podanej v Slovenskej republike ani v zahraničí.

 

 

 

Mediácia je mimosúdna forma riešenia sporov, ktorou sa spory zo zmlúv alebo iného vzťahu riešia prostredníctvom mediátora. Mediácia je vhodná aj pre duševné vlastníctvo (ochranné známky, dizajny, patenty alebo autorské práva), ak sa ich majitelia domnievajú, že sú porušované.

Úrad priemyselného vlastníctva SR motivuje podnikateľov využiť možnosť WIN-WIN TRACKU, t. j. požiadať o lehotu na zmierlivé vyriešenie sporu o ochrannú známku.

Prečo je mediácia výhodná pre môj biznis?

 • Šetrí Vaše peniaze a čas – mediácia môže riešiť viac Vašich sporov naraz, ktoré by sa súčasne nemohli riešiť v jednom súdnom konaní.
 • Je dobrovoľná – nad mediáciou máte ako účastníci úplnú kontrolu.
 • Je dôverná – ako účastníci diskutujete v prostredí, kde sa môžete sústrediť na hľadanie riešenia bez obavy vyzradenia obchodného tajomstva.
 • Je flexibilná – účastníci majú v mediácii rovnaké slovo a rozhodujú sami o podmienkach urovnania.

Kto mi poskytne mediačné služby?

Mediátorom je každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR. Na mediátorovi sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a následne s ním uzavrú dohodu o začatí mediácie.

Register mediátorovmediačných centier vedie Ministerstvo spravodlivosti SR na svojej webovej stránke.

Čo ak mám záujem o mediáciu medzinárodného sporu?

V prípade medzinárodného sporu sa odporúčame obrátiť na Arbitrážne a mediačné centrum Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) v Ženeve vyplnením tohto formulára, ktorý je dostupný v šiestich svetových jazykoch.

Viac o medzinárodnej mediácii a konaní Centra WIPO sa dozviete v Sprievodcovi mediáciou podľa pravidiel Svetovej organizácie duševného vlastníctva (PDF, 228,9 kB) a v Mediačných pravidlách Svetovej organizácie duševného vlastníctva (PDF, 188,8 kB).

 Kde sa dozviem viac?

Úrady pre duševné vlastníctvo podporujú priateľské urovnanie sporov v oblasti duševného vlastníctva a môžu vás informovať o existujúcich možnostiach alternatívneho riešenia sporov. Pre viac informácií sa môžete obrátiť na:

Viac o mediácii sa dozviete aj v krátkom dokumente Alternatívne riešenie sporov v oblasti duševného vlastníctva (PDF, 823,3 kB).

Zúčastnite sa našich workshopov

 Príďte sa inšpirovať na naše bezplatné pravidelné podujatia a workshopy s pridanou hodnotou, zamerané na ochranu duševného vlastníctva pre podnikateľov.

Prečo sa zúčastniť našich podujatí:

 • Vyberáme pre Vás zaujímavé témy súvisiace s ochranou Vašej značky, názvu, či inovácií. Dozviete sa, ako chrániť produkty alebo služby pred používaním, kopírovaním, alebo falšovaním. Zistíte, ako predísť sporom s konkurenciou o duševné vlastníctvo.
 • Do diskusií a rozhovorov pozývame inšpiratívnych hostí z radov podnikateľov, vedcov, či marketingových špecialistov, s ktorými sa môžete porozprávať.
 • Podujatia robíme aj pre startupy, malé a väčšie podniky, ktoré sa hľadajú v konkurenčnom svete.
 • Na podujatí máte priestor na networking.
 • Podujatia môžete navštíviť osobne, sledovať online, alebo si v pohodlí pozrieť záznam na našom Youtube kanáli.

 nformácie o našich pripravovaných podujatiach nájdete v sekcii webu s názvom Podujatia, ako aj na našich sociálnych sieťach. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na adrese podujatia(zavináč)indprop.gov.sk.