Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Úžitkové vzory

Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – Všeobecná časť Stiahnúť dokument: Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – Všeobecná časť (PDF, 801,8 kB)  
Metodika konania - Úžitkové vzory Stiahnúť dokument: Metodika konania - Úžitkové vzory (PDF, 865,2 kB)  
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis úžitkového vzoru (PDF, 1,6 MB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis úžitkového vzoru (DOCX, 36,7 kB)
Inštrukcia ÚPV SR, ktorou sa upravuje jednotná forma prihlášky úžitkového vzoru prihlášky úžitkového vzoru Stiahnúť dokument: Inštrukcia ÚPV SR, ktorou sa upravuje jednotná forma prihlášky úžitkového vzoru prihlášky úžitkového vzoru (PDF, 113,5 kB)  
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena/sídla/adresy majiteľa/prihlasovateľa/pôvodcu úžitkového vzoru Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa)/pôvodcu úžitkového vzoru (.pdf, 142 kB) (PDF, 774,4 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa)/pôvodcu úžitkového vzoru (.docx, 427 kB) (DOCX, 28,1 kB)
Žiadosť o zápis prevodu/prechodu úžitkového vzoru (práva z prihlášky) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis prevodu/prechodu úžitkového vzoru (práva z prihlášky) (.pdf, 151 kB) (PDF, 736,6 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis prevodu/prechodu úžitkového vzoru (práva z prihlášky) (.docx, 437 kB) (DOCX, 27,8 kB)
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na úžitkový vzor Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na úžitkový vzor (.pdf, 159 kB) (PDF, 186,4 kB) Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na úžitkový vzor (.docx, 442 kB) (DOCX, 27,6 kB)
Žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru Žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru (.pdf, 140 kB) (PDF, 738,0 kB) Žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru (.docx, 434 kB) (DOCX, 27,7 kB)
Vzor prihlášky úžitkového vzoru Vzor prihlášky úžitkového vzoru (.pdf, 228 kB) (PDF, 234,2 kB)