Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Aktuality

Zmena správnych poplatkov od 01.04.2024

15. marec 2024

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 1. apríla 2024 dôjde k zmene správnych poplatkov za úkony a konania pred Úradom priemyselného vlastníctva. K tejto zmene dochádza z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmeny zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Ide o zmeny...

3. cyklus implementácie modelu CAF

14. máj 2024

Prvé stretnutie CAF tímu 13.5.2024 sa uskutočnilo prvé stretnutie CAF tímu v rámci tretieho cyklu implementácie modelu CAF, ku ktorému sa úrad zaviazal začiatkom tohto roka. Na stretnutí si členovia tímu rozdelili jednotlivé kritéria v rámci spracovania samohodnotiacej správy a vytýčili sa úlohy na...

Vestník ÚPV SR č. 9/2024

9. máj 2024

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 9/2024.

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca v stálej štátnej službe vo funkcií hlavný štátny radca - vedúci osobného úradu

6. máj 2024

Ponuka zamestnania ÚPV SR Úrad priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca v stálej štátnej službe vo funkcií hlavný štátny radca - vedúci osobného úradu. Obsadzovaná pozícia zahŕňa najmä: riadenie osobného úradu, tvorbu...

Nezákonný obchod s falzifikátmi počas pandémie Covid-19

30. apríl 2024

Začiatkom apríla zverejnilo EUIPO v spolupráci s OECD novú štúdiu, ktorá sa zaoberá nezákonným obchodom s falzifikátmi počas pandémie Covid-19. Pandémia COVID-19 výrazne ovplyvnila takmer všetky oblasti ľudskej činnosti, dokonca aj oblasť falšovania a nezákonného obchodu, ktorá sa prelína so...

Klinika manažmentu duševného vlastníctva pre nábytkárske firmy

24. apríl 2024

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) spolu s Európskou konfederáciou nábytkárskeho priemyslu (EFIC) pripravili program pomoci pre malé a stredné podniky EÚ, podnikajúce v oblasti nábytkárskeho priemyslu. Cieľom programu je pomôcť...

Vestník ÚPV SR č. 8/2024

24. apríl 2024

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 8/2024.

Pozvánka na podujatie: Poklady Slovenska - Tokaj

23. apríl 2024

Aj vy si myslíte, že tokajské víno je len sladké víno? Príďte sa presvedčiť o opaku a spoznajte s nami jeden z najvzácnejších pokladov Slovenska - vinohradnícku oblasť Tokaj. Čaká na Vás prezentácia regiónu Tokaj a ochutnávka ôsmych vzoriek vína z produkcie TOKAJ MACIK WINERY. Okrem vína sa môžete...

Workshop: Prevencia kybernetických krádeží obchodného tajomstva

16. apríl 2024

Dátum: 24. apríl 2024 Čas: 9:30-12:40 Miesto: Teams Live Online Globálna ekonomika sa čoraz viac digitalizuje, no zároveň je čoraz viac firiem ohrozených kybernetickými útokmi. Chcete sa dozvedieť, ako si ochrániť obchodné tajomstvo pred vyzradením v online priestore? Zaujíma Vás, ako zabezpečiť...

Spoločné oznámenie o postupe posúdenia prihlášok ochranných známok v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi

15. apríl 2024

Úrad priemyselného vlastníctva SR a úrady pre duševné vlastníctvo v rámci siete Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPN) naďalej spolupracujú v kontexte zbližovania postupov v oblasti ochranných známok a dizajnov. V súčasnosti sa dohodli na ďalšom dokumente o spoločnom postupe v oblasti...

1 2 3 4 5 6 7 8 > >|