Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Elektronické služby

Na elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľov (ďalej „používateľov") s Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad") sprístupňuje úrad elektronické služby, prostredníctvom ktorých je možné rýchlo a bezpečne podávať prihlášky predmetov priemyselných práv a následných dokumentov k nim v elektronickej forme prostredníctvom internetu.

Elektronické služby úradu sú dostupné prostredníctvom troch systémov. Používateľom je odporúčané, aby sa pred výberom a použitím systému oboznámili s funkciami ktoré poskytuje a predišli tak vzniku prípadných problémov a nedorozumení súvisiacich s ich použitím.

 • Portál elektronických služieb (PES ÚPV SR)
  • elektronické podania sa podpisujú elektronickým podpisom vytvoreným prostredníctvom kvalifikovaného certifikátu
  • na elektronické podania je možné uplatniť zľavu z poplatku v zmysle § 6 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
  • elektronické podania sa podpisujú elektronickým podpisom vytvoreným prostredníctvom kvalifikovaného certifikátu
  • na elektronické podania je možné uplatniť zľavu z poplatku v zmysle § 6 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • Online Filing (EPTOS)
  • elektronické podania sa podpisujú elektronickým podpisom vytvoreným prostredníctvom certifikátu
  • na elektronické podanie je možné uplatniť zľavu z poplatku v zmysle § 6 zákona NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Prehľad prijímaných dátových formátov pre podania na úrad.