Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Iniciovanie sporového konania v úžitkových vzoroch

V prípade námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra služba umožňuje iniciovať sporové konanie už v priebehu konania o prihláške úžitkového vzoru. Následne je po zápise úžitkového vzoru do registra možné iniciovať sporové konanie na základe návrhu na výmaz. Okrem toho môže byť samotným majiteľom úžitkového vzoru alebo treťou osobou podaná žiadosť o určenie.

Odkaz na službu Iniciovanie sporového konania v úžitkových vzoroch