Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Kontakt

Iniciovanie sporového konania v dodatkových ochranných osvedčeniach

V prípade udelenia dodatkového ochranného osvedčenia je možné inicializovať sporové konanie prostredníctvom elektronického formulára „Sporové konanie“.

Odkaz na službu Iniciovanie sporového konania v dodatkových ochranných osvedčeniach