Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Iniciovanie sporového konania v dodatkových ochranných osvedčeniach

V prípade udelenia dodatkového ochranného osvedčenia je možné inicializovať sporové konanie prostredníctvom elektronického formulára „Sporové konanie“.

Odkaz na službu Iniciovanie sporového konania v dodatkových ochranných osvedčeniach