Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Vedenie úradu

Fotografia predsedu ÚPV SR

Mgr. Matúš Medvec, MBA – predseda úradu (štatutárny zástupca)

Kontakt: tel: +421/48/43 00 118
  matus.medvec@indprop.gov.sk


Fotografia podpredsedu ÚPV SR

JUDr. Marek Samoš – podpredseda úradu

Kontakt: tel: +421/48/43 00 321
  marek.samos@indprop.gov.sk

Fotografia GTSÚ

Mgr. Diana Javorčíková – generálna tajomníčka služobného úradu

Kontakt: tel: +421/48/43 00 116
  diana.javorcikova@indprop.gov.skPoradný orgán predsedu úradu tvorí 13 členov:

 1. podpredseda
 2. generálny tajomník služobného úradu
 3. vedúci oddelenia medzinárodných vzťahov
 4. riaditeľ odboru legislatívno-právneho
 5. riaditeľ odboru odvolacích konaní
 6. riaditeľ patentového odboru
 7. riaditeľ odboru známok a dizajnov
 8. riaditeľ odboru sporových konaní
 9. riaditeľ odboru poplatkov a dokumentov
 10. riaditeľ odboru vstupov a zmien
 11. riaditeľ odboru správy a prevádzky
 12. riaditeľ odboru ekonomiky
 13. riaditeľ odboru informatiky