Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Iniciovanie sporového konania v ochranných známkach

V prípade námietok proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známok služba umožňuje iniciovať sporové konanie už v priebehu konania o prihláške ochrannej známky. Po zápise ochrannej známky do registra je možné iniciovať sporové konanie na základe návrhu na zrušenie alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.

Odkaz na službu Iniciovanie sporového konania v ochranných známkach