Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Kontakt

Iniciovanie sporového konania v ochranných známkach

V prípade námietok proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známok služba umožňuje iniciovať sporové konanie už v priebehu konania o prihláške ochrannej známky. Po zápise ochrannej známky do registra je možné iniciovať sporové konanie na základe návrhu na zrušenie alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.

Odkaz na službu Iniciovanie sporového konania v ochranných známkach