Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Ochranné známky

Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – Všeobecná časť Stiahnúť dokument: Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – Všeobecná časť (PDF, 801,8 kB)  
Metodika konania - Ochranné známky Stiahnúť dokument: Metodika konania - Ochranné známky (PDF, 935,2 kB)  
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis ochrannej známky (PDF, 790,2 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis ochrannej známky (DOCX, 41,2 kB)
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky (PDF, 757,0 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky (DOCX, 36,7 kB)
Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa/prihlasovateľa ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa) ochrannej známky (PDF, 758,7 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa) ochrannej známky (DOCX, 27,2 kB)
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na ochrannú známku Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na ochrannú známku (PDF, 757,8 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na ochrannú známku (DOCX, 31,2 kB)
Žiadosť o zápis prevodu/prechodu ochrannej známky (práv z prihlášky ochrannej známky) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis prevodu ochrannej známky (PDF, 756,4 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis prevodu ochrannej známky (DOCX, 36,2 kB)
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok Stiahnúť dokument: Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok (PDF, 870,0 kB) Stiahnúť dokument: Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok (DOCX, 30,8 kB)
Návrh na zrušenie ochrannej známky Stiahnúť dokument: Návrh na zrušenie ochrannej známky (PDF, 775,2 kB) Stiahnúť dokument: Návrh na zrušenie ochrannej známky (DOCX, 30,6 kB)
Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú Stiahnúť dokument: Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú (PDF, 758,6 kB) Stiahnúť dokument: Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú (DOCX, 32,9 kB)
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky Stiahnúť dokument: Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky (PDF, 1,7 MB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky (DOCX, 70,3 kB)
Námietky proti medzinárodnej ochrannej známke Stiahnúť dokument: Námietky proti medzinárodnej ochrannej známke (PDF, 755,5 kB) Stiahnúť dokument: Námietky proti medzinárodnej ochrannej známke (DOCX, 32,4 kB)
Formulár MM18 - vyhlásenie o úmysle používať ochrannú známku v USA Stiahnúť dokument: Formulár MM18 - vyhlásenie o úmysle používať ochrannú známku v USA (PDF, 125,3 kB)  
Formulár WIPO/OMPI MM17: Uplatnenie seniority - Európske spoločenstvo (angl. verzia) Stiahnúť dokument: Formulár WIPO/OMPI MM17: Uplatnenie seniority - Európske spoločenstvo (angl. verzia) (PDF, 126,3 kB)  
Formulár WIPO/OMPI MM17: Uplatnenie seniority - Európske spoločenstvo (franc. verzia) Stiahnúť dokument: Formulár WIPO/OMPI MM17: Uplatnenie seniority - Európske spoločenstvo (franc. verzia) (PDF, 127,0 kB)