Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Kontakt

Iniciovanie sporového konania v medzinárodných ochranných známkach

V prípade námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky služba umožňuje iniciovať sporové konanie už v priebehu konania o priznaní ochrany medzinárodnej ochrannej známke. Následne je možné iniciovať sporové konanie na základe návrhu na zrušenie alebo návrhu na vyhlásenie medzinárodnej ochrannej známky za neplatnú na území Slovenskej republiky.

Odkaz na službu Iniciovanie sporového konania v medzinárodných ochranných známkach