Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Win-Win Track

Ilustračný obrázok k článku (JPG, 250,8 kB)

 

Najrýchlejšie riešenie sporu je dohodnúť sa

Námietkové konanie proti zápisu označenia ako ochrannej známky do registra je sporovým konaním, ktoré umožňuje vymedzenému okruhu tretích osôb brániť zápisu neskoršieho označenia do registra ochranných známok. Námietky posúdi úrad, ale môžete si zvoliť aj iné riešenie – WIN-WIN TRACK.

Vecné posudzovanie námietok úradom

ČO VÁS ČAKÁ?

 • konanie môže trvať v prípade odvolania a súdneho prieskumu aj niekoľko rokov (1 - 5 rokov) → právna neistota,
 • účastníci konania – prihlasovateľ a namietateľ – sa ocitnú v pozícii víťaza alebo porazeného.

WIN-WIN TRACK – víťazstvo bez porazených

PREČO ÁNO?

 • Dohoda účastníkov je rýchle riešenie, ktoré zohľadňuje záujmy oboch strán sporu,
 • právna istota pre prihlasovateľa aj namietateľa,
 • prihlasovateľovi po zúžení zoznamu tovarov a služieb o kolízne tovary a služby bude označenie zapísané ako ochranná známka, resp. dosiahne dohodu s namietateľom o koexistencii na trhu,
 • namietateľ si potvrdí rozsah ochrany plynúci zo starších práv a
 • konanie o námietkach sa zastaví – ukončenie konania do 1 až 2 mesiacov od žiadosti, ktorá je výsledkom dohody účastníkov.

Nastúpte cestu WIN-WIN TRACKU – požiadajte o lehotu na zmierlivé vyriešenie sporu

– priateľské vyriešenie sporu* môže viesť k rýchlemu výsledku prijateľnému pre všetkých zúčastnených, ktorý zníži stres, ale hlavne výdavky plynúce zo zdĺhavých konaní, či už vedených pred úradom, alebo pred súdmi.

* Alternatívne (zmierlivé) riešenie sporu ponúka aj Arbitrážne a mediačné centrum WIPO. Detailné informácie sú k dispozícii na https://www.wipo.int/amc/en/

Životný cyklus – Life line WIN-WIN TRACKU:

 1. po podaní námietok a odstránení ich formálnych nedostatkov úrad obom účastníkom zašle letáčik s informáciami o WIN-WIN TRACKU a informácie o tom, čo zahŕňa vecné posúdenie námietok úradom,
 2. ak účastníci podajú žiadosť o poskytnutie lehoty na zmierlivé vyriešenie sporu, úrad im zašle oznámenie o poskytnutí lehoty a uvedie podmienky splnenia WIN-WIN TRACKU,
 3. ak účastníci podajú žiadosť, ktorá je výsledkom ich dohody a na základe ktorej je možné zastaviť konanie o námietkach – splnia podmienky WIN-WIN TRACKU,
 4. WIN-WIN TRACK – úrad do dvoch mesiacov vydá rozhodnutie o zastavení konania o námietkach.

Získajte podrobnejšie informácie – volajte našim kolegom na tel. čísla 048/4300 235, 4300 393, 4300 317, ktorí vám ochotne poradia, alebo ich kontaktujte e-mailom na: winwintrack@indprop.gov.sk