Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Iniciovanie sporového konania v patentoch

Sporové konanie je možné iniciovať len po vydaní patentovej listiny teda po udelení patentu. Iniciovať sporové konanie môže každá právnická aj fyzická osoba prostredníctvom elektronického formuláru „Návrh na zrušenie patentu“. Zároveň môže byť podaná samotným majiteľom alebo tretími osobami prostredníctvom elektronického formuláru „Žiadosť o určenie“ žiadosť o určenie.

Odkaz na službu Iniciovanie sporového konania v patentoch