Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Kontakt

Iniciovanie sporového konania v patentoch

Sporové konanie je možné iniciovať len po vydaní patentovej listiny teda po udelení patentu. Iniciovať sporové konanie môže každá právnická aj fyzická osoba prostredníctvom elektronického formuláru „Návrh na zrušenie patentu“. Zároveň môže byť podaná samotným majiteľom alebo tretími osobami prostredníctvom elektronického formuláru „Žiadosť o určenie“ žiadosť o určenie.

Odkaz na službu Iniciovanie sporového konania v patentoch