Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Špecifikácie OP/ZO

Obrázok CHOP 

Zmena špecifikácie výrobku - BARDEJOVSKÝ MED / MED Z BARDEJOVA (CHOP) (PDF, 269,4 kB)

BARDEJOVSKÝ MED / MED Z BARDEJOVA (PDF, 168,3 kB) (CHOP)
Bardejovský med, občianske združenie
Poštárka č. 116
085 01 Bardejov
tel.: +421 905 289457
e-mail: jozefvolansky@gmail.com, bardejovskymed@gmail.com
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1672 (PDF, 45,8 kB)

 

Brhlovské podlievané buchty(CHZO) (DOCX, 8,4 MB)

NOSTRA HEREDITA, občianske združenie
Brhlovce 28
935 02 Brhlovce
Slovenská republika Obrázok CHOP

Hrušovský lepník (PDF, 171,1 kB)  (CHZO)
Cesta hrušovských obyčají
Hrušov č. 443
991 42 Hrušov
tel.: +421 917 452 602
e-mail: fasang.jan@gmail.com
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1289 (PDF, 45,4 kB)

 Obrázok CHZO Klenovecký syrec (PDF, 142,3 kB) (CHZO)
Cech bryndziarov, spracovateľov mlieka, syrov a ovčieho mäsa
SNP 7
962 01 Zvolenská Slatina
tel.: +421 0908 947 193
e-mail: bryndziaren@bryndziaren.sk, harman@bryndziaren.sk
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/37

 Obrázok CHZO Levický slad (PDF, 206,8 kB) (CHZO)
OSIVO a.s.
Kalinčiaková 2391
960 03 Zvolen
tel. . +421 45 5304 119
fax: +421 45 5304 129
e-mail: zajacml@osivo.sk
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/658 

Liptovská bryndza (DOCX, 32,3 kB) (CHOP)

Bačova cesta, združenie
Kollárova 2
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 903 809 889
e-mail: pps.urbanovsky@gmail.com

 Obrázok CHZO Liptovské droby (PDF, 155,2 kB) (CHZO)
Občianske združenie Liptovské droby
Námestie osloboditeľov 31
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 902 564 630
e-mail: info@liptovskedroby.eu
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2021/247 (PDF, 258,9 kB) 
  Liptovské šialence (DOCX, 25,1 kB) (CHZO)
Občianske združenie Liptovské droby
Námestie osloboditeľov 31
031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: +421 902 564 630
e-mail: info@liptovskedroby.eu

 

Muránske buchty (CHZO) (DOCX, 27,1 kB)
(DOCX, 27,1 kB)

Muránske buchty, s. r. o.
Muráň 321
049 01 Muráň
Slovenská republika

 Obrázok CHZO Oravský korbáčik (PDF, 61,4 kB) (CHZO)
Združenie zázrivských korbáčikárov
Dolina 126
027 05 Zázrivá
tel.: +421 905 352 874
e-mail: zdruzenie.zk@gmail.com
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 243/2011 

 Obrázok CHOP

Zmena špecifikácie výrobku - Paprika Žitava / Žitavská paprika (PDF, 124,5 kB)
Paprika Žitava / Žitavská paprika (PDF, 142,3 kB) (CHOP)

"CAPSICUM" - Združenie šľachtiteľov, pestovateľov a spracovateľov koreninovej papriky
Močenok č. 655
951 31 Močenok
tel.: +421 917 666 306
fax: +421 455 320 349
e-mail: kolesar@maspoma.sk
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 126/2014
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie - zmena
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2020/1716 - zmena

Obrázok CHZO  Skalický trdelník (PDF, 263,5 kB) (CHZO)
Skalický trdelník
Nám. slobody č. 10
909 01 Skalica
tel.: +421 0903 726 907
e-mail: ludovit.branecky@skalmex.sk
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Nariadenie Komisie (ES) č. 1485/2007 

 Obrázok CHZO Slovenská bryndza (PDF, 246,9 kB) (CHZO)
Cech bryndziarov, spracovateľov mlieka, syrov a ovčieho mäsa
SNP 7
962 01 Zvolenská Slatina
tel.: +421 0908 947 193
e-mail: bryndziaren@bryndziaren.sk, harman@bryndziaren.sk
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Nariadenie Komisie (ES) č. 676/2008

Obrázok CHZO  Slovenská parenica (PDF, 207,3 kB) (CHZO)
Cech bryndziarov, spracovateľov mlieka, syrov a ovčieho mäsa
SNP 7
962 01 Zvolenská Slatina
tel.: +421 0908 947 193
e-mail: bryndziaren@bryndziaren.sk, harman@bryndziaren.sk
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Nariadenie Komisie (ES) č. 656/2008 

Obrázok CHZO  Slovenský oštiepok (PDF, 220,7 kB) (CHZO)
Slovenský mliekarenský zväz,
Záhradnícka 21,
811 07 Bratislava
tel.: +421 02 554 109 45
e-mail: plankova@szm.sk
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Nariadenie Komisie (ES) č. 943/2008

 

Spišský šípkový lekvár (CHOP) (DOCX, 24,8 kB)
(DOCX, 24,8 kB)

Stredný Spiš, občianske združenie
Vlkovce 100
059 71 Vlkovce
Slovenská republika

Obrázok CHOP  Stupavské zelé (PDF, 168,7 kB) (CHOP)
Mástsky potravinový spolok v Stupave
Hviezdoslavova 1792/107 A
900 31 Stupava
tel. +421 903 453338, +421 903 777679
e-mail: mpss@stupava-mast.sk, stupava.mast@gmail.com
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/791 

Obrázok CHZO  Tekovský salámový syr (PDF, 172,4 kB) (CHZO)
LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s.
Júrska cesta č. 2
934 01 Levice
tel.: +421 0948 861 826, +421 0910 400 161
e-mail: sekretariat@levmilk.sk, nicol.skacanova@levmilk.sk
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 239/2011 

Tôčky (CHOP) (DOCX, 22,1 kB)

SHR Besson Emilien
Zamlyn 438
962 63 Pliešovce
tel.: +421 948 013 198
e-mail: zamlyn438@gmail.com

Trnavský slad (DOCX, 40,8 kB)  (CHZO)
Trnavský slad, občianske združenie
Sladovnícka 2559/15
917 01 Trnava
tel. +421 903 717 830
e-mail: cajkoj5@gmail.com

Obrázok CHZO  Zázrivské vojky (PDF, 84,3 kB) (CHZO)
Združenie zázrivských korbáčikárov
Dolina 126
027 05 Zázrivá
tel.: +421 905 352 874
e-mail: zdruzenie.zk@gmail.com
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 963/2014 

 Obrázok CHOP Karpatská perla (PDF, 1,5 MB) (CHOP)
Ing. Ladislav Šebo
Modranská 151
902 01 Vinosady
tel. +421 905324457
fax: +421 336497007
e-mail: ladislav.sebo@karpatskaperla.sk
Technická dokumentácia 

 Obrázok CHOP Malokarpat/-ská, -ské, -ský (PDF, 118,7 kB) (CHOP)
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
Pražská 15
811 04 Bratislava
tel.: +421 903 125 217
e-mail: officezvvs@gmail.com
Technická dokumentácia 

 Obrázok CHOP Južnosloven/-ská, -ské, -ský (PDF, 117,5 kB) (CHOP) 
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
Pražská 15
811 04 Bratislava
tel.: +421 903 125 217
e-mail: officezvvs@gmail.com
Technická dokumentácia

 Obrázok CHOP Zmena špecifikácie výrobku (PDF, 205,8 kB)
Dokumenty
Stredosloven/-ská, -ské, -ský (CHOP) 

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
Pražská 15
811 04 Bratislava
tel.: +421 903 125 217
e-mail: officezvvs@gmail.com
Technická dokumentácia
Uverejnenie oznámenia o schválení štandardnej zmeny v Úradnom vestníku Európskej únie 

 Obrázok CHOP Nitrian/-ska, -ske, -sky (PDF, 198,6 kB) (CHOP)
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
Pražská 15
811 04 Bratislava
tel.: +421 903 125 217
e-mail: officezvvs@gmail.com
Technická dokumentácia 

 Obrázok CHOP Východosloven/-ská, -ské, -ský (PDF, 112,8 kB) (CHOP)
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
Pražská 15
811 04 Bratislava
tel.: +421 903 125 217
e-mail: officezvvs@gmail.com
Technická dokumentácia 

Obrázok CHZO  Sloven/-ská, -ské, -ský (PDF, 100,6 kB) (CHZO) 
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
Pražská 15
811 04 Bratislava
tel.: +421 903 125 217
e-mail: officezvvs@gmail.com
Technická dokumentácia

Obrázok CHOP  Skalický rubín (PDF, 144,1 kB) (CHOP)
Vínna cesta Záhorie, občianske združenie
Kráľovská 16
909 01 Skalica
tel.: +421 903 726907
fax: +421 34 664 5339
e-mail: vcz@vcz.sk
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (2017/C 224/04)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2328

Obrázok CHOP 

Zmena špecifikácie výrobku (PDF, 241,0 kB)
Vinohradnícka oblasť Tokaj (PDF, 330,8 kB) (CHOP)
TOKAJ REGNUM, občianske združenie
Medzipivničná 202
076 82 Malá Tŕňa
tel. +421 903 608 865
e-mail: eftimovpa@gmail.com
Technická dokumentácia

Uverejnenie oznámenia o schválení štandardnej zmeny špecifikácie výrobku v Úradnom vestníku Európskej únie

 Obrázok CHZO

TOKAJSKÉ VÍNO zo slovenskej oblasti (PDF, 130,1 kB) (CHOP)
TOKAJ REGNUM, občianske združenie
Medzipivničná 202
076 82 Malá Tŕňa
tel. +421 903 608 865
e-mail: eftimovpa@gmail.com
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie

 Obrázok CHZO Spišská borovička (PDF, 175,6 kB) (ZO)
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa
Prešovská 8
064 01 Stará Ľubovňa
tel.: (421-52) 7147111, +421 917 213 023
fax: (421-52) 7147217, 7147215
e-mail: zima@gas-familia.sk
Technická dokumentácia

   

Trenčianska borovička „JUNIPERUS"/Trenčianska borovička „JUNIPERIES" – TRENČÍN DISTILLERY (DOCX, 24,7 kB)

OLD HEROLD, s. r. o.
Bratislavská 36
911 05 Trenčín
tel.. +421 32 6563 222
e-mail: oldherold@oldherold.sk
Uverejnenie žiadosti v Úradnom vestníku Európskej únie
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2024/1311