Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Iniciovanie sporového konania v dizajnoch

Sporové konanie je možné iniciovať len po zápise dizajnu do registra. Iniciovať sporové konanie môže každá právnická aj fyzická osoba na základe podania návrhu na výmaz dizajnu z registra. Zároveň môže byť podaná samotným majiteľom alebo tretími osobami žiadosť o určenie.

Odkaz na službu Iniciovanie sporového konania v dizajnoch