Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Kontakt

Iniciovanie sporového konania v dizajnoch

Sporové konanie je možné iniciovať len po zápise dizajnu do registra. Iniciovať sporové konanie môže každá právnická aj fyzická osoba na základe podania návrhu na výmaz dizajnu z registra. Zároveň môže byť podaná samotným majiteľom alebo tretími osobami žiadosť o určenie.

Odkaz na službu Iniciovanie sporového konania v dizajnoch