Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Ochranné známky a dizajny

Ochranná známka je označenie, ktoré používajú subjekty na označenie svojich tovarov, služieb  preto, aby sa odlíšili od iných subjektov vyrábajúcich rovnaké tovary alebo poskytujúcich rovnaké služby.

Dizajnom sa rozumie vonkajšia úprava výrobku alebo jeho časti spočívajúca v znav znakoch, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samotného výrobku alebo jeho zdobenia.

Dizajn je vizuálne vnímateľná vlastnosť či zložka z celkového riešenia výrobku. Dizajn nie je technická, konštrukčná, funkčná, materiálová alebo iná podstatu výrobku.

ZÁZNAM Z WEBINÁRA: REFORMA ZNÁMKOVÉHO PRÁVA NA SLOVENSKU