Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Patenty

Medzinárodná prihláška podľa PCT (Inštrukcia pre prihlasovateľov) Stiahnúť dokumentv PDF: Medzinárodná prihláška podľa PCT (Inštrukcia pre prihlasovateľov), 2 MB  
Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – Všeobecná časť Stiahnúť dokument: Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – Všeobecná časť  
Metodika konania – Patenty Stiahnúť dokument: Metodika konania – Patenty  
Metodika konania – Európske patenty Stiahnúť dokument: Metodika konania – Európske patenty  
Metodika konania – Medzinárodné prihlášky podané podľa PCT Stiahnúť dokument: Metodika konania – Medzinárodné prihlášky podané podľa PCT  
Objednávka kópií patentových dokumentov Stiahnúť dokument: Objednávka kópií patentových dokumentov  

Žiadosť o udelenie patentu na vynález

Stiahnúť dokument: Žiadosť o udelenie patentu Stiahnúť dokument: Žiadosť o udelenie patentu
Žiadosť o zápis prevodu/prechodu patentu (práva z prihlášky) Stiahnúť dokument: Žiadosť o prevod patentu (práva na riešenie) Stiahnúť dokument: Žiadosť o prevod patentu (práva na riešenie)
Žiadosť o udelenie európskeho patentu    
Preklad/opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka Stiahnúť dokument: Preklad/opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka Stiahnúť dokument: Preklad/opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka
Preklad/opravený preklad patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky do slovenského jazyka Stiahnúť dokument: Preklad/opravený preklad patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky do slovenského jazyka Stiahnúť dokument: Preklad/opravený preklad patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky do slovenského jazyka
Preklad zmeneného európskeho patentového spisu do slovenského jazyka Stiahnúť dokument: Preklad zmeneného európskeho patentového spisu do slovenského jazyka Stiahnúť dokument: Preklad zmeneného európskeho patentového spisu do slovenského jazyka
Inštrukcia na úpravu patentovej prihlášky Stiahnúť dokument: Inštrukcia na úpravu patentovej prihlášky  
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena/sídla/adresy majiteľa/prihlasovateľa/pôvodcu patentu Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa)/pôvodcu patentu Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa)/pôvodcu patentu (.docx, 427 kB)
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na patent Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na patent Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na patent (.docx, 442 kB)
Vzor patentovej prihlášky Vzor patentovej prihlášky