Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Tlačivá

Patenty

Objednávka kópií patentových dokumentov Stiahnúť dokument: Objednávka kópií patentových dokumentov (PDF, 369,9 kB)  

Žiadosť o udelenie patentu na vynález

Stiahnúť dokument: Žiadosť o udelenie patentu (PDF, 194,0 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o udelenie patentu (DOCX, 36,1 kB)
Žiadosť o zápis prevodu/prechodu patentu (práva z prihlášky) Stiahnúť dokument: Žiadosť o prevod patentu (práva na riešenie) (PDF, 761,3 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o prevod patentu (práva na riešenie) (DOCX, 27,6 kB)
Žiadosť o udelenie európskeho patentu    
Preklad/opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka Stiahnúť dokument: Preklad/opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka (PDF, 1,4 MB) Stiahnúť dokument: Preklad/opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka (DOCX, 35,6 kB)
Preklad/opravený preklad patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky do slovenského jazyka Stiahnúť dokument: Preklad/opravený preklad patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky do slovenského jazyka (PDF, 1,4 MB) Stiahnúť dokument: Preklad/opravený preklad patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky do slovenského jazyka (DOCX, 33,7 kB)
Preklad zmeneného európskeho patentového spisu do slovenského jazyka Stiahnúť dokument: Preklad zmeneného európskeho patentového spisu do slovenského jazyka (PDF, 1,4 MB) Stiahnúť dokument: Preklad zmeneného európskeho patentového spisu do slovenského jazyka (DOCX, 32,6 kB)
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena/sídla/adresy majiteľa/prihlasovateľa/pôvodcu patentu Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa)/pôvodcu patentu (PDF, 773,5 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa)/pôvodcu patentu (.docx, 427 kB) (DOCX, 27,4 kB)
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na patent Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na patent (PDF, 744,2 kB) Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na patent (.docx, 442 kB) (DOCX, 27,8 kB)