Patenty

Najnovšie aktuality

Malé a stredné podniky dostanú na podporu duševného vlastníctva 47 miliónov eur

19. január 2022 / Aktuality

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) pokračujú vo finančnej podpore podnikateľov. Od pondelka 10. 1. 2022 spustili robustnejší fond na podporu malých a stredných podnikov (MSP). Cieľom fondu je pomôcť MSP zotaviť sa po náročnom období...

Finančná podpora pre malé a stredné podniky

12. január 2022 / Aktuality

Fond pre malé a stredné podniky (SME Fund Ideas Powered for Business) je grantový program vytvorený na pomoc malým a stredným podnikom v EÚ v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva. Ide o iniciatívu Európskej komisie, ktorú realizuje Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a prebieha...

Vestník ÚPV SR č. 1/2022

12. január 2022 / Aktuality

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 1/2022 (.pdf, 5 MB).