Patenty

EN

Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR sú rozdelené podľa jednotlivých predmetov priemyselných práv.

Patenty

Dodatkové ochranné osvedčenia

Úžitkové vzory

Dizajny

Ochranné známky

Webregistre - vybrané údaje z registrov Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Webové sídlo Úradu priemyselného vlastníctva SR

Registrácia používateľa do systému Eptos


Súvisiace odkazy