Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR

Prihlášky


Sporové konania


Predĺženia platnosti


Zápis údajov do registra


Odpovede, vyjadrenia a ostatné podania


Medzinárodné prihlášky a konania k nim


Opravné prostriedky ku konaniam na ÚPV SR


Preklady európskych patentov s určením pre SR


Webregistre - vybrané údaje z registrov Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky


Webové sídlo Úradu priemyselného vlastníctva SR


Registrácia používateľa do systému Eptos