Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Aktuality

Zmena správnych poplatkov od 01.04.2024

15. marec 2024 / Aktuality

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 1. apríla 2024 dôjde k zmene správnych poplatkov za úkony a konania pred Úradom priemyselného vlastníctva. K tejto zmene dochádza z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmeny zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Ide o zmeny...

Spoločné oznámenie o postupe posúdenia prihlášok ochranných známok v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi

15. apríl 2024 / Aktuality

Úrad priemyselného vlastníctva SR a úrady pre duševné vlastníctvo v rámci siete Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPN) naďalej spolupracujú v kontexte zbližovania postupov v oblasti ochranných známok a dizajnov. V súčasnosti sa dohodli na ďalšom dokumente o spoločnom postupe v oblasti...

Nedostupnosť služby pre predvyplnenie údajov z registrov do elektronických formulárov

11. apríl 2024 / Aktuality

Vážení používatelia, dňa 12. 4. 2024 od 13:00 do 16:00 je naplánovaná mimoriadna odstávka vnútorných systémov úradu, preto z tohto dôvodu môže dôjsť k nedoplneniu údajov do elektronických formulárov z registrov úradu. V prípade potreby zaslať elektronický formulár v tomto čase, prosím použite službu...