Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Kontakt

Podávanie prekladov európskych patentov s určením pre Slovenskú republiku

Služba je súčasť procesov v rámci konania o európskych patentoch s určením pre Slovenskú republiku, pričom prebieha vo viacerých krokoch od predloženia prekladu patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky, resp. európskeho patentu, s určením pre Slovenskú republiku do slovenského jazyka, obojsmernej komunikácie žiadateľa s úradom prostredníctvom následných podaní až po sprístupnenie prekladu patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky, resp. európskeho patentu, s určením pre Slovenskú republiku do slovenského jazyka a oznámenie tohto sprístupnenia ako aj udelenia európskeho patentu vo vestníku úradu. V rámci následných podaní je taktiež možné uplatnenie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov.

Odkaz na službu Podávanie prekladov európskych patentov s určením pre Slovenskú republiku