Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Kontakt

Podávanie medzinárodných prihlášok podľa Zmluvy o patentovej spolupráci

Služba zabezpečuje občanom Slovenskej republiky alebo osobám, ktoré majú v Slovenskej republike bydlisko alebo sídlo podávanie medzinárodných prihlášok podľa Zmluvy o patentovej spolupráci. Medzinárodná prihláška musí byť podaná v anglickom, francúzskom, nemeckom alebo slovenskom jazyku pričom príloha k elektronickému formuláru, tlačivo PCT/RO/101, musí byť vyplnená v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku. V prípade podania prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa na podanú medzinárodnú prihlášku nevzťahujú redukcie poplatkov pre elektronické podania podľa Administratívnych smerníc Svetovej organizácie duševného vlastníctva. Konanie o medzinárodnej prihláške pozostáva v zásade z dvoch základných fáz, národnej fázy konania, ktorá prebieha v úrade a medzinárodnej fázy konania.

Odkaz na službu Podávanie medzinárodných prihlášok podľa Zmluvy o patentovej spolupráci