Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Prihlasovanie do zahraničia

Pred prihlásením topografie polovodičového výrobku do zahraničia je potrebné zistiť si, či štát, v ktorom bude prihlasovateľ žiadať o udelenie ochrany, má možnosť udeliť ochranu na topografiu polovodičového výrobku. Na začatie konania o prihláške topografie polovodičového výrobku je potrebné požiadať o udelenie ochrany, predložiť podklady umožňujúce identifikáciu topografie polovodičového výrobku, prípadne aj samotný polovodičový výrobok obsahujúci predmetnú topografiu, zaplatiť poplatky a zvoliť si zástupcu, ktorý je oprávnený zastupovať prihlasovateľa v konaní pred týmto patentovým úradom.