Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk

Aktuality

24.8.2017 Nové certifikáty pre aplikáciu Online filing

Dňa 23.08.2017 boli pre aplikáciu Online filing na elektronické podávanie aktualizované certifikáty na strane prijímacieho servera. Z uvedeného dôvodu je...

19.9.2017 Vyhlásenie výberového konania

Úrad priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcií hlavný štátny radca Hypertextový odkaz na...

19.9.2017 Peru súčasťou Designview

Od 18. septembra 2017 sú vo vyhľadávacom systéme Designview sprístupnené dizajny Národného inštitútu pre ochranu súťaže a duševného vlastníctva (Instituto...

14.9.2017 E-zine ÚPV SR 14.9.2017 - číslo 9

E-zine ÚPV SR 14.9.2017 - číslo 9 (.pdf, 878 kB)...

14.9.2017 Seminár "Ochrana priemyselného vlastníctva XIII"

Slovenská komora patentových zástupcov v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR si vás dovoľujú pozvať na XIII. ročník seminára Ochrana...

4.9.2017 Vestník ÚPV SR č. 9/2017

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 9/2017....

18.8.2017 Zverejnenie nariadenia o ochrannej známke EÚ v Úradnom vestníku EÚ

Dňa 8. augusta 2017 boli v Úradnom vestníku EÚ publikované: delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1430 z 18. mája 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Rady...

16.8.2017 E-zine ÚPV SR 16.8.2017 - číslo 8

E-zine ÚPV SR 16.8.2017 - číslo 8 (.pdf, 2,63 MB)...

9.8.2017 OCHRANA INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM OBCHODNÝCH TAJOMSTIEV A PATENTOV: DETERMINANTY PRE FIRMY EURÓPSKEJ ÚNIE

V roku 2016 Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (úrad EUIPO) prostredníctvom strediska pre sledovanie v štúdii uskutočnenej v spolupráci s Centrom...

2.8.2017 Vestník ÚPV SR č. 8/2017

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 8/2017....

Všetky aktuality