Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Aktuality

Prijímame prihlášky na kurz Duševné vlastníctvo

12. júl 2024 / Aktuality

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) v Banskej Bystrici pokračuje v akreditovanom vzdelávacom programe Duševné vlastníctvo. Kurz je schválený Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a skladá sa zo štyroch modulov. Rozsah kurzu – 316 vyučovacích hodín: moduly A, B...

Pozvánka: Workshop Ochrana značky a výrobkov v regiónoch

10. júl 2024 / Aktuality

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky podporuje ochranu značky, ako aj ochranu inovácií, ale aj tradičných výrobkov slovenských podnikateľov a výrobcov. Je pre nás dôležité, aby aj tradície v regiónoch boli chránené, rozvíjali sa a ostali zachované pre ďalšie generácie. Zároveň chceme...

Vestník ÚPV SR č. 13/2024

10. júl 2024 / Aktuality

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 13/2024.