Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie aktuality

OZNAM

18. marec 2022 / Aktuality

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v súčasnosti prebieha počiatočná fáza implementácie nového informačného systému a v tejto súvislosti sa vopred ospravedlňujeme za potenciálne nedostatky pri plynulom vybavovaní podaní. Ďakujeme za pochopenie.

PraF UK, CVTI SR a ÚPV SR sa spojili na pomoc slovenským vynálezcom

30. jún 2022 / Aktuality

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (PraF UK) spolu s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) zriadili spoločné pracovisko - Inovačné centrum priemyselného vlastníctva, na ktorého príprave sa podieľa i Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR)....

Vestník ÚPV SR č. 12/2022

30. jún 2022 / Aktuality

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 12/2022 (.pdf, 14 MB).