Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk

Aktuality

5.12.2018 PATENTY, ÚŽITKOVÉ VZORY, DIZAJNY – NOVELIZÁCIE VYHLÁŠOK ÚČINNÉ OD 1. JANUÁRA 2019

1. januára 2019 nadobudnú účinnosť novely týchto vykonávacích predpisov: vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 278/2018 Z. z.,...

5.12.2018 OCHRANNÉ ZNÁMKY – ZMENY LEGISLATÍVY ÚČINNÉ OD 14. JANUÁRA 2019

14. januára 2019 nadobudne účinnosť zákon č. 291/2018 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších...

5.12.2018 SPOLOČNÉ OZNÁMENIE O VYJADRENÍ NOVÝCH DRUHOV OCHRANNÝCH ZNÁMOK - AKTUALIZÁCIA

V roku 2017 vypracovali EUIPO a úrady priemyselného vlastníctva členských štátov EÚ, s cieľom podporiť proces transpozície smernice Európskeho parlamentu a...

3.12.2018 Vestník ÚPV SR č. 12/2018

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 12/2018....

16.11.2018 E-zine ÚPV SR 16.11.2018 - číslo 11

E-zine ÚPV SR 16.11.2018 - číslo 11 (.pdf, 1 MB)...

5.11.2018 Vestník ÚPV SR č. 11/2018

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 11/2018....

19.10.2018 Workshop EUIPO v Bratislave

Workshop EUIPO v Bratislave25. októbra 2018 sa v Bratislave uskutoční workshop Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)Key User Programme. Odborníci EUIPO predstavia nový...

16.10.2018 Výstava ručne maľovaných paravánov

Vo vstupných priestoroch Úradu priemyselného vlastníctva SR je od 10. októbra 2018 sprístupnená výstava ručne maľovaných paravánov autorky Ing. arch....

12.10.2018 E-zine ÚPV SR 12.10.2018 - číslo 10

E-zine ÚPV SR 12.10.2018 - číslo 10 (.pdf, 1 MB)...

8.10.2018 Obsah časopisu Duševné vlastníctvo č. 3/2018

Ponúkame vám obsah tretieho tohtoročného čísla časopisu Duševné vlastníctvo, ktoré bolo distribuované v tlačenej aj elektronickej forme. Online objednávka...

Všetky aktuality