Preskočiť na obsah

Aktuality

Hodnotenie Slovenska v rebríčku Globálneho inovačného indexu 2020

Radi by sme upozornili na nové vydanie Globálneho inovačného indexu 2020, ktorý sa tohto roku venuje téme: kto bude financovať inovácie? Informuje o...

Pozvánka na online konferenciu „Search Matters 2020“

Európsky patentový úrad (EPO) organizuje 14. až 16. októbra 2020 online konferenciu zameranú na stratégie a techniky vyhľadávania patentových informácií....

Vestník ÚPV SR č. 9/2020

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 9/2020....

Neustále sa zlepšujeme... Získali sme titul Efektívny užívateľ modelu CAF

Banská Bystrica 25. augusta 2020 Neustále sa zlepšujeme... Získali sme titul Efektívny užívateľ modelu CAF ÚPV SR vstúpil v januári 2019 do národného...

Odborné skúšky na výkon činnosti patentového zástupcu

Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci so Slovenskou komorou patentových zástupcov v zmysle zákona č. 344/2004 Z. z. o patentových...

Vítame našich srbských používateľov!

Po podpísaní memoranda o porozumení (MoU) medzi Úradom duševného vlastníctva Srbskej republiky (IPOSR) a Vyšehradským patentovým inštitútom (VPI) bol...

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov - predloženie návrhu novely zákona do medzirezortného pripomienkového konania

Úrad priemyselného vlastníctva SR pripravil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných...

Konvergencia praxe v oblastiach prieskumu jednotnosti vynálezu a určenia pôvodcu

Prijatím Strategického plánu 2023 sa Európsky patentový úrad zaviazal spustiť diskusiu o konvergencii praxe v zmluvných štátoch Európskeho patentového...

Štúdia EPO – Patenty a aditívna výroba

Aditívna výroba, častejšie známa ako 3D tlač, radikálne mení spôsob výroby výrobkov. Po stáročia sa predmety vyrábajú pomocou rovnakých konvenčných...

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

Externá spätná väzba – implementácia modelu CAF v ÚPV SR Mesiac júl sa niesol naďalej vo veľmi tvorivom duchu celého CAF tímu. Sumarizovali sme a...

Všetky aktuality