Patenty

Najnovšie aktuality

Finančná podpora pre malé a stredné podniky

12. január 2022 / Aktuality

Fond pre malé a stredné podniky (SME Fund Ideas Powered for Business) je grantový program vytvorený na pomoc malým a stredným podnikom v EÚ v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva. Ide o iniciatívu Európskej komisie, ktorú realizuje Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a prebieha...

Vestník ÚPV SR č. 1/2022

12. január 2022 / Aktuality

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 1/2022 (.pdf, 5 MB).

Časopis Duševné vlastníctvo 3-4/2021

11. január 2022 / Aktuality

Vážený čitateľ, časopis Duševné vlastníctvo predstavuje v podmienkach Slovenskej republiky jediné periodikum poskytujúce ucelený náhľad do problematiky duševného vlastníctva a odborné, aktuálne, hodnoverné a cielené informácie. Tvorí významný komunikačný nástroj smerom k verejnosti a platformu,...