Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk

Aktuality

12.10.2018 E-zine ÚPV SR 12.10.2018 - číslo 10

E-zine ÚPV SR 12.10.2018 - číslo 10 (.pdf, 1 MB)...

8.10.2018 Výberové konanie

Úrad priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vo funkcií štátny radca na odbore patentov -...

8.10.2018 Obsah časopisu Duševné vlastníctvo č. 3/2018

Ponúkame vám obsah tretieho tohtoročného čísla časopisu Duševné vlastníctvo, ktoré bolo distribuované v tlačenej aj elektronickej forme. Online objednávka...

3.10.2018 Zmeny Vykonávacieho predpisu a Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) ÚPV SR informuje, že oznámením Ministerstva...

1.10.2018 Vestník ÚPV SR č. 10/2018

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 10/2018....

21.9.2018 Zverejnenie výzvy na trhové konzultácie

Zverejnenie výzvy na prípravné trhové konzultácie k predmetu zákazky „Rekonštrukcia budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR II.“ podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení...

20.9.2018 Termín konania odborných skúšok

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len úrad) oznamuje, že termín odborných skúšok na výkon činnosti patentového zástupcu (§ 6...

17.9.2018 E-zine ÚPV SR 17.9.2018 - číslo 9

E-zine ÚPV SR 17.9.2018 - číslo 9 (.pdf, 1 MB)...

12.9.2018 Cena Jána Bahýľa

Úrad priemyselného vlastníctva SR ruší 8. ročník podujatia „Cena Jána Bahýľa“, ktorý sa mal uskutočniť v októbri tohto roka (oznámenie vo vestníku č....

12.9.2018 Seminár Ochrana priemyselného vlastníctva XIV

Slovenská komora patentových zástupcov v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR si Vás dovoľuje pozvať na seminár OCHRANA PRIEMYSELNÉHO...

Všetky aktuality