Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie aktuality

Vyhlásenie výberového konania | stála štátna služba

17. marec 2023 / Aktuality

Úrad priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta v stálej štátnej službe vo funkcií hlavný radca v organizačnom útvare oddelenie známok a dizajnov I. na odbore známok a dizajnov. Obsadzovaná pozícia zahŕňa najmä: posudzovanie formálnej a vecnej...

Súťaž pre stredné školy Nebuď fejker!

16. marec 2023 / Aktuality

Úrad priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje druhý ročník súťaže Nebuď fejker! Cieľom súťaže je spropagovať tému duševného vlastníctva medzi študentmi stredných škôl. Duševné vlastníctvo je dôležitým aktívom, ktoré pridáva hodnotu každej firme. Je výsledkom myslenia a tvorivosti a posúva vpred celú...

Vestník ÚPV SR č. 5/2023

15. marec 2023 / Aktuality

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 5/2023 (.pdf, 10 MB).