Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Najnovšie aktuality

OZNAM

18. marec 2022 / Aktuality

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v súčasnosti prebieha počiatočná fáza implementácie nového informačného systému a v tejto súvislosti sa vopred ospravedlňujeme za potenciálne nedostatky pri plynulom vybavovaní podaní. Ďakujeme za pochopenie.

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní s názvom „Komplexné poradenské služby v procese verejného obstarávania nadlimitnej IT zákazky – projekt „Zlepšenia e GOV služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR".

10. august 2022 / Aktuality

Úrad priemyselného vlastníctva SR zverejňuje zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom „Komplexné poradenské služby v procese verejného obstarávania nadlimitnej IT zákazky – projekt „Zlepšenia e...

Vestník ÚPV SR č. 15/2022

10. august 2022 / Aktuality

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 15/2022 (.pdf, 7 MB).