Preskočiť na obsah

Aktuality

Vydávanie Vestníka Úradu priemyselného vlastníctva v roku 2021

S cieľom skvalitňovať a zefektívňovať služby pre klientov prichádza úrad od roku 2021 s novinkou – vydávaním vestníka v online verzii v dvojtýždňovom...

Ochrana zemepisných označení nepoľnohospodárskych výrobkov na úrovni EÚ

V súčasnosti neexistuje harmonizovaný mechanizmus na ochranu zemepisných označení nepoľnohospodárskych výrobkov. Tieto výrobky často tvoria dôležitú súčasť...

Oznámenie o spustení nástroja GIview – novej vyhľadávacej databázy pre všetky zemepisné označenia chránené na úrovni Európskej únie

GIview je výsledkom spolupráce Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) s Generálnym riaditeľstvom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka...

E-zine ÚPV SR 3.12.2020 - číslo 10

E-zine ÚPV SR 3.12.2020 - číslo 10 (.pdf, 1 MB)...

Úrad priemyselného vlastníctva vám pomôže získať na podporu podnikania až 1 500 eur!

Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 výrazne ovplyvnila fungovanie podnikateľského sektora v celej EÚ s najväčším dopadom na malé a stredné podniky (MSP). Z...

Nový akčný plán v oblasti duševného vlastníctva na posilnenie a obnovu hospodárstva EÚ

Európska komisia zverejnila 25. novembra 2020 nový akčný plán v oblasti duševného vlastníctva, ktorý prispeje k stimulovaniu inovačného potenciálu EÚ....

Vestník ÚPV SR č. 12/2020

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 12/2020....

Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie: Dodanie a montáž kobercov do kancelárskych priestorov v budove ÚPV SR

Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých...

Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie: Kompletné dodanie a implementácia riešenia telefónnej ústredne pre ÚPV SR

Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých...

Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie: Výmena dátovej kabeláže na jednom podlaží budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR

Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých...

Všetky aktuality