Preskočiť na obsah

Aktuality

Vodíkové technológie v doprave! Pripravení na budúcnosť...

Vodíkové technológie v doprave! Pripravení na budúcnosť... Budúcnosť vodíka v doprave vidí minister Sulík stále jasnejšie... aj o tom bude pripravovaná medzinárodná konferencia Je vodík cestou k zníženiu emisnej...

Vestník ÚPV SR č. 14/2021

Vestník ÚPV SR č. 14/2021Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 14/2021 (.pdf, 6 MB)....

NPTT: Duševné vlastníctvo ako predmet úspešnej verejnej diskusie

NPTT: Duševné vlastníctvo ako predmet úspešnej verejnej diskusie Predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec poskytol Národnému portálu pre transfer technológií rozhovor vo veci inšpiratívnej verejnej...

Pandémia zvyšuje kreativitu Slovákov

Pandémia zvyšuje kreativitu SlovákovOživenie ekonomickej aktivity sa na Slovensku v tomto roku prejavilo nevídanou explóziou podaní prihlášok ochranných známok. „Slováci si jednoznačne viac...

VYHODNOTENIE VEREJNEJ KONZULTÁCIE O NÁMIETKOVÝCH SYSTÉMOCH OCHRANNÝCH ZNÁMOK A ÚŽITKOVÝCH VZOROV

VYHODNOTENIE VEREJNEJ KONZULTÁCIE O NÁMIETKOVÝCH SYSTÉMOCH OCHRANNÝCH ZNÁMOK A ÚŽITKOVÝCH VZOROV Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej ÚPV SR; úrad) zverejnil 25. 5. 2021 na webovej stránke dotazník na zistenie názoru...

Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. na "Poskytovanie služby ochrany objektu ÚPV SR".

Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. na "Poskytovanie služby ochrany objektu ÚPV SR".Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých...

Vestník ÚPV SR č. 13/2021

Vestník ÚPV SR č. 13/2021Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 13/2021 (.pdf, 8 MB)....

Časopis Duševné vlastníctvo 2/2021

Časopis Duševné vlastníctvo 2/2021Vážený čitateľ, časopis Duševné vlastníctvo predstavuje v podmienkach Slovenskej republiky jediné periodikum poskytujúce ucelený náhľad do problematiky...

E-zine ÚPV SR 25.6.2020 - číslo 4

E-zine ÚPV SR 25.6.2020 - číslo 4E-zine ÚPV SR 25.6.2021 - číslo 4 (.pdf, 2 MB)...

Vestník ÚPV SR č. 12/2021

Vestník ÚPV SR č. 12/2021Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 12/2021 (.pdf, 9 MB)....

Všetky aktuality