Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk

Aktuality

8.2.2019 Projekt - Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvomOperačného...

12.12.2019 Európska únia ratifikovala Ženevský akt Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

Dňa 26. novembra 2019 Európska únia, zastúpená fínskym predsedníctvom v Rade EÚ, ako v poradí piata zmluvná strana uložila na pôde Svetovej organizácie...

10.12.2019 Zverejnenie výzvy na verejné obstarávanie na Zavedenie systematického manažmentu údajov a vypracovanie analytických materiálov projektu Manažment údajov Úradu priemyselného vlastníctva SR

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na Zavedenie systematického manažmentu...

2.12.2019 Vestník ÚPV SR č. 12/2019

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 12/2019....

29.11.2019 Obsah časopisu Duševné vlastníctvo č. 3/2019

Ponúkame vám obsah časopisu Duševné vlastníctvo č. 3/2019, ktoré bolo distribuované v tlačenej aj elektronickej forme. Online objednávka časopisu Duševné...

25.11.2019 Európsky patentový úrad prichádza s novou verziou Espacenetu!

Európsky patentový úrad prichádza s podstatne prepracovanou a vylepšenou verziou nástroja na vyhľadávanie patentových informácií. Najmodernejšie funkcie a...

21.11.2019 Patentové spory v Európe

Prehľad vnútroštátneho práva a praxe v štátoch Európskej patentovej organizácie, 5. vydanie Tridsaťosem zmluvných štátov Európskej patentovej organizácie...

20.11.2019 Konferencia Duševné vlastníctvo vo vzdelávacom systéme naplnila očakávania!

Konferencia Duševné vlastníctvo vo vzdelávacom systéme naplnila očakávania!  V dňoch 14. až 15. novembra 2019 sa v priestoroch Úradu priemyselného...

18.11.2019 E-zine ÚPV SR 18.11.2019 - číslo 10-11

E-zine ÚPV SR 18.11.2019 - číslo 10-11 (.pdf, 1 MB)...

Všetky aktuality