Patenty

P.č.PPPPrihlasovateľ/majiteľNázov vynálezu
01. 784-2002 285442 VUP, a. s. Spôsob prípravy acetylenického alkoholu a/alebo diolu
02. 44-2007  287552 VUP, a. s.  Spôsob prípravy nitroxylových radikálov stéricky tienených amínov piperidínového typu
03. 142-2004 286132 Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied Snímač pomerných pretvorení
04. EP1607969 E10030 Pioneer Corporation Jednorázovo zapisovateľný nosič, záznamové zariadenie a spôsob záznamu na jednorázovo zapisovateľný nosič a reprodukčné zariadenie a spôsob reprodukcie pre jednorázovo zapisovateľný nosič
05. EP1598824 E10395 Pioneer Corporation Jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič, záznamové zariadenie a spôsob zaznamenávania pre jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič a reprodukčné zariadenie a spôsob reprodukcie pre jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič
06. 119-2007 287826 VUP, a. s. Spôsob prípravy 2,2,6,6-tetrametylpiperidín-N-oxylu a jeho 4-substituovaných derivátov
07. 61-2008 287959 VUP, a. s. Spôsob prípravy kyseliny hydroxypivalovej
08. EP1918444 E12082 Miele & Cie. KG, Gütersloh, DE; Zásobník pracieho kúpeľa so stabilizačným závažím pre práčku
09. EP2381029 E12331 Miele & Cie. KG Spôsob prevádzkovania práčky a práčka
10. 5092-2008 288051 Výskumný ústav stavebních hmot, a. s. Cementový slinok a spôsob jeho výroby
11. EP2428608 E13249 Miele & Cie. KG Spôsob prevádzkovania čerpadla v práčke, mechatronický systém a práčka
12. EP2397598 E13243 Miele & Cie. KG Uzatváracia zostava pre zariadenie na ošetrenie bielizne, ako je práčka alebo sušička
13. PP 54-2012 288320 VUP, a. s., Nábrežná 4, 971 04 Prievidza, Slovenská republika Spôsob izolácie kyseliny 2,2-dimetyl-3-hydroxypropionovej
14. 5006-2010 288234 Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava, Slovenská republika
Spôsob výroby nanočasticových monovrstiev a multivrstiev
15. 68-2014 288477 Porubský Ivan, Ing.,
Tolstého 9, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Porubský Juraj, Mgr.,
Sojčia 2A, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Spôsob úpravy ovčej vlny a výrobkov s jej obsahom"
16. 94-2013 288538 Elektrotechnický ústav SAV,
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

Centrum vedecko-technických informácií SR,
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
Mikroelektro-mechanický tlakový senzor s tranzistorom s vysokou pohyblivosťou elektrónov typu C-HEMT a spôsob jeho výroby
17. PP 24-2018 288605 Matula Peter, Ing.
Na hlinách 21, 917 01 Trnava,
Slovenská republika

Bezpečnostný systém na ochranu pri preprave dopravnými prostriedkami a spôsob ochrany pri preprave
18. PP 104-2016 288619 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice,
Slovenská republika

Prenosné meracie zariadenie tuhosti strojov
19. PP 114-2013 288616 Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Dúbravská cesta 9, 842 20 Bratislava,
Slovenská republika

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava
Slovenská republika

Videen Gorden, Dr.
14404 Marine Drive
Adelphi, Maryland 20905, US
Spôsob a zariadenie na indikáciu ohrozenia bleskom
20. PP 73-2014 288623 Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina,
Slovenská republika

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
Slovenská republika
Spôsob prípravy optických vlnovodných väzobných členov zo siloxánových polymérnych vlákien
21. PP 92-2013 288562 Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Dúbravská cesta 9
845 03 Bratislava
Slovenská republika

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
818 06 Bratislava
Slovenská republika
Systém na izoláciu cirkulujúcich buniek z periférnej krvi
22. PP 27-2014 288626

Jedlička Kristal, Ing.
Krajinská 46,
921 01 Piešťany

Veterná turbína s horizontálnou osou s otočnými plochami
23. PP 44-2013 288586

Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9
845 11 Bratislava
Slovenská republika

Centrum vedecko-technických informácií SRFyzikálny ústav SAV
Lamačská cesta 8/A
811 04
Bratislava
Slovenská republika

Spôsob tvarovania konštrukčného prvku
24. PP 107-2015 288718 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice
Inšpekčný potrubný robot
25. PP 50079-2016 288749 Elektrotechnický ústav SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Spôsob prípravy manganitových La-Sr-Mn-O vrstiev s vysokou onsetovou teplotou prechodu do feromagnetického stavu
26. EP 3 145 871 E 32657 ALTHOFF, Klaus Jürgen
Zwischen den Wegen 27
D-88696 Owingen/Bodensee
Nemecko
Zariadenie na fluidizáciu
27. EP 2728071 E 20383 Keller Holding GmbH
Kaiserleistrasse 8
63067 Offenbach/Main, DE
Nemecko
Spôsob a zariadenie na vytvorenie stenovitých pôdnych prvkov
28. EP 2730702 E 18896 Keller Holding GmbH
Kaiserleistrasse 8
63067 Offenbach/Main, DE
Nemecko
Spôsob a zariadenie na vytváranie paralelných zemných telies prostredníctvom nástrojov s dýzovým prúdom
29. PP 15-2016 P 288832 Vika Konštantín, Ing., CSc.
Majerníkova 3
841 05 Bratislava
Vysúvateľné protišmykové zariadenie
30. PP 50045-2014 P 288762 Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9
845 11 Bratislava
Slovenská republika

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
Slovenská republika
Viacvrstvové pásy na báze zliatin kovov a spôsob ich výroby
31. EP 2646271 E 25117 LibroDuct GmbH & Co. KG
Pascalschacht 1
66125 Saarbrücken
Nemecko
Systém na automatické pripojenie a odpojenie od trolejového vedenia vozidla napájaného z trolejového vedenia počas jazdy
32. PP 50025-2018 288925 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice
Vibrácie pohlcujúca kľuka na uchytenie rotora vodnej turbíny
33. PP 50009-2018 288923 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice
Stratifikátor do zásobníkového ohrievača vody
34. PP 50071-2018 288857 Ústav informatiky SAV
Dúbravská cesta 9
845 07 Bratislava 45

Ústav polymérov SAV
Dúbravská cesta 9
845 41 Bratislava 45

Elektrotechnický ústav SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Zariadenie na rovnomerné opracovanie povrchu sypkých materiálov v plazme

Súvisiace odkazy