Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Ponuky licencií

P.č.Číslo spisuČíslo dokumentuPrihlasovateľ/majiteľNázov vynálezu
01. PP 784-2002 P 285442 VUP, a. s. Spôsob prípravy acetylenického alkoholu a/alebo diolu
02. PP 44-2007 P 287552 VUP, a. s.  Spôsob prípravy nitroxylových radikálov stéricky tienených amínov piperidínového typu
03. PP 142-2004 P 286132 Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied Snímač pomerných pretvorení
04. EP 1607969 E 10030 Pioneer Corporation Jednorázovo zapisovateľný nosič, záznamové zariadenie a spôsob záznamu na jednorázovo zapisovateľný nosič a reprodukčné zariadenie a spôsob reprodukcie pre jednorázovo zapisovateľný nosič
05. EP 1598824 E 10395 Pioneer Corporation Jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič, záznamové zariadenie a spôsob zaznamenávania pre jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič a reprodukčné zariadenie a spôsob reprodukcie pre jednorazovo zapisovateľný záznamový nosič
06. PP 119-2007 P 287826 VUP, a. s. Spôsob prípravy 2,2,6,6-tetrametylpiperidín-N-oxylu a jeho 4-substituovaných derivátov
07. PP 61-2008 P 287959 VUP, a. s. Spôsob prípravy kyseliny hydroxypivalovej
08. EP 1918444 E 12082 Miele & Cie. KG, Gütersloh, DE; Zásobník pracieho kúpeľa so stabilizačným závažím pre práčku
09. EP 2381029 E 12331 Miele & Cie. KG Spôsob prevádzkovania práčky a práčka
10. PP 5092-2008 P 288051 Výskumný ústav stavebních hmot, a. s. Cementový slinok a spôsob jeho výroby
11. EP 2428608 E 13249 Miele & Cie. KG Spôsob prevádzkovania čerpadla v práčke, mechatronický systém a práčka
12. EP 2397598 E 13243 Miele & Cie. KG Uzatváracia zostava pre zariadenie na ošetrenie bielizne, ako je práčka alebo sušička
13. PP 54-2012 P 288320 VUP, a. s., Nábrežná 4, 971 04 Prievidza, Slovenská republika Spôsob izolácie kyseliny 2,2-dimetyl-3-hydroxypropionovej
14. PP 5006-2010 P 288234 Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava, Slovenská republika
Spôsob výroby nanočasticových monovrstiev a multivrstiev
15. PP 68-2014 P 288477 Porubský Ivan, Ing.,
Tolstého 9, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Porubský Juraj, Mgr.,
Sojčia 2A, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Spôsob úpravy ovčej vlny a výrobkov s jej obsahom"
16. PP 94-2013 P 288538 Elektrotechnický ústav SAV,
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

Centrum vedecko-technických informácií SR,
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
Mikroelektro-mechanický tlakový senzor s tranzistorom s vysokou pohyblivosťou elektrónov typu C-HEMT a spôsob jeho výroby
17. PP 24-2018 P 288605 Matula Peter, Ing.
Na hlinách 21, 917 01 Trnava,
Slovenská republika

Bezpečnostný systém na ochranu pri preprave dopravnými prostriedkami a spôsob ochrany pri preprave
18. PP 104-2016 P 288619 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice,
Slovenská republika

Prenosné meracie zariadenie tuhosti strojov
19. PP 114-2013 P 288616 Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Dúbravská cesta 9, 842 20 Bratislava,
Slovenská republika

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava
Slovenská republika

Videen Gorden, Dr.
14404 Marine Drive
Adelphi, Maryland 20905, US
Spôsob a zariadenie na indikáciu ohrozenia bleskom
20. PP 73-2014 P 288623 Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina,
Slovenská republika

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
Slovenská republika
Spôsob prípravy optických vlnovodných väzobných členov zo siloxánových polymérnych vlákien
21. PP 92-2013 P 288562 Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Dúbravská cesta 9
845 03 Bratislava
Slovenská republika

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
818 06 Bratislava
Slovenská republika
Systém na izoláciu cirkulujúcich buniek z periférnej krvi
22. PP 27-2014 P 288626

Jedlička Kristal, Ing.
Krajinská 46,
921 01 Piešťany

Veterná turbína s horizontálnou osou s otočnými plochami
23. PP 44-2013 P 288586

Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9
845 11 Bratislava
Slovenská republika

Centrum vedecko-technických informácií SRFyzikálny ústav SAV
Lamačská cesta 8/A
811 04
Bratislava
Slovenská republika

Spôsob tvarovania konštrukčného prvku
24. PP 107-2015 P 288718 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice
Inšpekčný potrubný robot
25. PP 50079-2016 P 288749 Elektrotechnický ústav SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Spôsob prípravy manganitových La-Sr-Mn-O vrstiev s vysokou onsetovou teplotou prechodu do feromagnetického stavu
26. EP 3145871 E 32657 ALTHOFF, Klaus Jürgen
Zwischen den Wegen 27
D-88696 Owingen/Bodensee
Nemecko
Zariadenie na fluidizáciu
27. EP 2728071 E 20383 Keller Holding GmbH
Kaiserleistrasse 8
63067 Offenbach/Main, DE
Nemecko
Spôsob a zariadenie na vytvorenie stenovitých pôdnych prvkov
28. EP 2730702 E 18896 Keller Holding GmbH
Kaiserleistrasse 8
63067 Offenbach/Main, DE
Nemecko
Spôsob a zariadenie na vytváranie paralelných zemných telies prostredníctvom nástrojov s dýzovým prúdom
29. PP 15-2016 P 288832 Vika Konštantín, Ing., CSc.
Majerníkova 3
841 05 Bratislava
Vysúvateľné protišmykové zariadenie
30. PP 50045-2014 P 288762 Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9
845 11 Bratislava
Slovenská republika

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
Slovenská republika
Viacvrstvové pásy na báze zliatin kovov a spôsob ich výroby
31. EP 2646271 E 25117 LibroDuct GmbH & Co. KG
Pascalschacht 1
66125 Saarbrücken
Nemecko
Systém na automatické pripojenie a odpojenie od trolejového vedenia vozidla napájaného z trolejového vedenia počas jazdy
32. PP 50025-2018 P 288925 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice
Vibrácie pohlcujúca kľuka na uchytenie rotora vodnej turbíny
33. PP 50009-2018 P 288923 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice
Stratifikátor do zásobníkového ohrievača vody
34. PP 50071-2018 P 288857 Ústav informatiky SAV
Dúbravská cesta 9
845 07 Bratislava 45

Ústav polymérov SAV
Dúbravská cesta 9
845 41 Bratislava 45

Elektrotechnický ústav SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Zariadenie na rovnomerné opracovanie povrchu sypkých materiálov v plazme
35. PP 151-2019   Mihely Rudolf
Užhorodská 33
040 11 Košice
Riadidlo s rukoväťou v priesečníku osí snímačov uhlovej výchylky
36. PP 50012-2018 P 288915 Ústav molekulárnej biológie SAV v.v.i.
Dúbravská cesta 21
845 51 Bratislava

Chemický ústav SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9
845 38 Bratislava 45

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4

Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen 1

Biopreparát z Exiguobacterium undae, spôsob jeho výroby a jeho použitie
37. PP 50024-2017 P 288856 Janiga Peter
Stred 56/46-28
017 01 Považská Bystrica 1
Trakčný hák na cvičenie a rehabilitáciu
38. PP 50012-2018 P 288915 Fedor Cyril, MUDr.
Hviezdoslavova 169
093 01 Vranov nad Topľou 1
Pomôcka na močenie pre mužov
39. PP 104-2012 P 288313

MediPharm a.s.,
Palisády 50,
811 06 Bratislava

Prešovská univerzita v Prešove,

Ul. 17. novembra č. 15
080 01 Prešov 1

Spôsob lyofilizácie antokyánov z extraktov drobných plodov liečivých rastlín
40. PP 50050-2018 P 288947 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9,
042 00 Košice
Systém korekčnej analýzy pre algoritmus riadenia spaľovacieho procesu motora
41. PP 50046-2018 P 288972 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9,
042 00 Košice
Spaľovací priestor s implementáciou homogenizácie a riadeného samovznietenia palivovej zmesi pomocou kompresie
42. PP 50031-2018 P 288792 Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.,
Dúbravská cesta 9/6319,
845 13 Bratislava,

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava,
17. listopadu 15/2172,
708 33 Ostrava-Poruba,
Česká republika
Spôsob kontrolovaného legovania intermetalických zliatin γ-TiAl uhlíkom v priebehu vákuového indukčného tavenia v grafitových téglikoch
43. PP 50017-2017 P 288876 Ústav polymérov SAV, v. v. i.,
Dúbravská cesta 9,
845 41 Bratislava
Spôsob výroby nanokompozitného materiálu s antibakteriálnymi vlastnosťami, takýto materiál a jeho použitie
44. PP 50039-2018 P 288975

Technická univerzita v Košiciach,
Letná 1/9,
Košice-Sever

Predpätý spriahnutý drevo-betónový panel a spôsob výroby spriahnutých drevo-betónových panelov