Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Kontakt

Prihlasovanie úžitkových vzorov

Technické riešenie je spôsobilé na ochranu úžitkovým vzorom, ak je nové, je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľné. Majiteľ úžitkového vzoru má výlučné právo využívať technické riešenie chránené úžitkovým vzorom, to znamená, že bez jeho súhlasu ho nesmie nikto využívať. Ochrana úžitkovým vzorom trvá 4 roky od podania prihlášky úžitkového vzoru a môže byť na základe žiadosti majiteľa úžitkového vzoru ešte dvakrát predĺžená, vždy o 3 roky.

Služba je súčasť procesov v rámci konania o úžitkových vzoroch, pričom prebieha vo viacerých krokoch od podania žiadosti o zápis úžitkového vzoru do registra, obojsmernej komunikácie žiadateľa s úradom prostredníctvom následných podaní až po rozhodnutie o žiadosti o zápis úžitkového vzoru do registra. V rámci následných podaní je taktiež možné uplatnenie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov.

Odkaz na službu Prihlasovanie úžitkových vzorov