Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Prijímané dátové formáty

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad") prijíma nižšie uvedené dátové formáty, ktoré môžu byť doručené na úrad prostredníctvom elektronických podaní alebo prostredníctvom CD a DVD nosičov, ktoré sú uzatvorené pre ďalší zápis údajov.

Textové formáty:

 • PDF (Portable Document Format) minimálne vo verzii 1.3 a maximálne vo verzii 2.0
 • TXT (Plain Text Format) v kódovaní UTF-8
 • ODT (Open Document Format) maximálne vo verzii 1.2 podľa Organizácie na presadzovanie noriem pre štruktúrované informácie (OASIS)
 • DOCX (Office Open XML)
 • XLSX (Excel Open XML)
 • CSV (Comma Separated Values)

Grafické súbory:

 • GIF (Graphics Interchange Format)
 • PNG (Portable Network Graphics)
 • JPG (Joint Photographic Experts Group)
 • TIF (Tagged Image File Format)
 • SVG (Scalable Vector Graphics)

Audio a video súbory

 • MP4 (Moving Picture Experts Group)
 • OGG
 • WAV (Waveform Audio File Format s obsahom kódovaným pomocou Linear Pulse Code Modulation)
 • AIF (Audio Interchange File Format s obsahom kódovaným pomocou Linear Pulse Code Modulation)
 • MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)

Formáty kompresie súborov

 • ZIP vo verzii 2.0