Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Iniciovanie sporového konania v európskych patentoch s určením pre Slovenskú republiku

Po sprístupnení prekladu patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky, resp. európskeho patentu, s určením pre Slovenskú republiku do slovenského jazyka a oznámení tohto sprístupnenia ako aj udelenia európskeho patentu vo vestníku úradu je možné iniciovať sporové konanie prostredníctvom elektronických formulárov „Žiadosť o určenie“ a „Návrh na zrušenie patentu“.

Odkaz na službu Iniciovanie sporového konania v európskych patentoch s určením pre Slovenskú republiku