Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Kontakt

Iniciovanie sporového konania v európskych patentoch s určením pre Slovenskú republiku

Po sprístupnení prekladu patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky, resp. európskeho patentu, s určením pre Slovenskú republiku do slovenského jazyka a oznámení tohto sprístupnenia ako aj udelenia európskeho patentu vo vestníku úradu je možné iniciovať sporové konanie prostredníctvom elektronických formulárov „Žiadosť o určenie“ a „Návrh na zrušenie patentu“.

Odkaz na službu Iniciovanie sporového konania v európskych patentoch s určením pre Slovenskú republiku