Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Sprístupňovanie vybraných údajov z registrov Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Služba umožňuje vyhľadávanie v údajoch a záznamoch z oblastí patentov, úžitkových vzorov, európskych patentov s určením pre Slovenskú republiku, ochranných známok, dizajnov a dodatkových ochranných osvedčení. Využitím služby je možné zobraziť výsledky vyhľadávania, detaily vybraného záznamu, informácie o stave konania a zaplatených udržiavacích poplatkoch, atď. Prístup k službe je dvojúrovňový. Prístup bez autentifikácie neumožňuje používateľovi prístup k obsahu príslušných dokumentov v rámci položiek protokolu. Autentifikovaný prístup umožňuje používateľovi aj prístup k obsahu príslušných dokumentov v rámci položiek protokolu.

Odkaz na službu Sprístupňovanie vybraných údajov z registrov Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky