Patenty

Dizajny

Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – Všeobecná časť Stiahnúť dokument: Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – Všeobecná časť  
Metodika konania - Dizajny Stiahnúť dokument: Metodika konania - Dizajny  
Žiadosť o zápis dizajnu do registra Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis dizajnu Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis dizajnu
Žiadosť o zápis prevodu/prechodu dizajnu (práv z prihlášky) Žiadosť o zápis prevodu/prechodu dizajnu (práv z prihlášky) (.pdf, 152 kB) Žiadosť o zápis prevodu/prechodu dizajnu (práv z prihlášky) (.rtf, 437 kB)
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na dizajn Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na dizajn (.pdf, 158 kB) Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na dizajn (.rtf, 442 kB)
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena/sídla/adresy majiteľa/prihlasovateľa/pôvodcu dizajnu Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa)/pôvodcu úžitkového vzoru (.pdf, 141 kB) Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu názvu/mena/sídla/adresy majiteľa (prihlasovateľa)/pôvodcu dizajnu (.rtf, 426 kB)
Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (.pdf, 725 kB) Žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu (.rtf, 269 kB)