Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Publikovanie informácií na webovom sídle Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Prostredníctvom služby sú sprístupňované informácie o predmetoch priemyselného práva na webovom sídle Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Odkaz na webové sídlo Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky