Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Publikovanie informácií na webovom sídle Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Prostredníctvom služby sú sprístupňované informácie o predmetoch priemyselného práva na webovom sídle Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Odkaz na webové sídlo Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky