Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Rešeršné služby

Využite rešerš na ochranné známky, patenty, dizajny

 

Využite vyhľadávanie informácií o ochranných známkach, patentoch a dizajnoch pre Vaše podnikanie.

 

Rešerš na priemyselné práva je pre Vás vhodná, ak:

 • pred podaním prihlášky potrebujete zistiť, či inovácia alebo označenie už nie sú chránené
 • chcete predísť porušeniu práv iných subjektov
 • sa chystáte na trh uviesť inováciu, alebo novú značku, produkty, či služby
 • chcete mať prehľad o potencionálnej konkurencii na domácom a zahraničnom trhu.

 

ÚPV SR pre Vás poskytuje tri druhy rešerší: patentovú rešerš, rešerš na dizajn a rešerš na ochranné známky. Rešerše sa vykonávajú v dostupných databázach a informačných zdrojoch.

 

Patentovú rešerš si môžete objednať ako rešerš na stav techniky, alebo ako rešerš s komentárom. Pri patentovej rešerši na stav techniky nám zadáte kľúčové slová alebo symboly patentového triedenia, ktoré sa týkajú výrobku, zariadenia alebo technológie. Kľúčové slová v zadaní pripravíte samostatne alebo po konzultácii s našim expertom. Čím je zadanie rešerše konkrétnejšie a detailnejšie, tým sú výsledky vyhľadávania relevantnejšie. Na základe rešerše obdržíte rešeršnú správu, ktorá obsahuje neštruktúrovaný zoznam nájdených dokumentov (s linkom na dokumenty vo voľne dostupných databázach). Pri výbere patentovej rešerše s komentárom dostanete štruktúrovanú rešeršnú správu doplnenú komentárom k obsahu každého dokumentu v zozname. Dokumenty v rešeršnej správe navyše obsahujú aj stupeň relevancie k u kľúčovým slovám. Viac informácií o patentovej rešerši s komentárom nájdete v tomto dokumente. (PDF, 96,3 kB)Ukážku rešeršnej správy si môžete pozrieť kliknutím sem (PDF, 88,4 kB).

 

Ochrana hodnotných dizajnov býva súčasťou obchodnej stratégie dizajnérov a výrobcov. Rešerš na vzhľad výrobku Vám môže pomôcť znížiť investície a ušetriť prostriedky na ochranu Vášho výrobku. Takisto môžete predísť súdnym sporom, ak sa zistí, že dizajn už vlastní niekto iný. Rešerš na vzhľad výrobku vykonávame v národných, ako aj v medzinárodných databázach. Súčasťou objednávky na rešerš je vyobrazenie výrobku.

 

Vaša značka, logo, brand nie sú chránené automaticky pred kopírovaním a používaním inými osobami. Riešením je registrácia Vašej ochrannej známky na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Predtým Vám môže pomôcť rešerš na ochranné známky. Rešeršou môžete predísť porušeniu práv k ochrannej známke konkurencie. Rešerš môžete realizovať samostatne cez vyhľadávacie nástroje (Webregister ÚPV SR, register českých ochranných známok, register medzinárodných ochranných známok, register ochranných známok Spoločenstva, register TMView), alebo využite našu rešerš na ochranné známky. Po objednávke služby Vám vypracujeme rešeršnú správu, ktorá obsahuje výsledky podľa Vášho zadania – slovného, obrazového prvku, alebo ich kombinácie. Rešerš vybavíme za príplatok aj expresne, a to do 24 hodín od Vašej objednávky. 

 

Koľko Vás rešerš bude stáť?

 

 • Patentová rešerš na stav techniky od 90€
 • Patentová rešerš s komentárom od 150€
 • Rešerš na vzhľad výrobku (dizajn) od 60€
 • Rešerš na ochranné známky od 20€.
 • Úplný cenník rešerší nájdete v Cenníku služieb ÚPV SR (PDF, 162,5 kB).

 

Ako si môžete rešerš objednať?

 

Stiahnite si a vyplňte formulár Objednávka rešerše, ktorý sa nachádza na tomto odkaze (DOCX, 71,3 kB), alebo na našej stránke v časti Dokumenty a formuláre: objednávka produktov a služieb. Vyplnený formulár nám zašlite na adresu resers@indprop.gov.sk, prípadne poštou na adresu úradu.

 

V prípade otázok sa k rešeršiam nás kontaktujte telefonicky na čísle 048/43 00 276 (rešerš na patenty alebo dizajny), alebo na číslach 048/43 00 123  a  048/43 00 127 (rešerše na ochranné známky), prípadne emailom na adrese resers@indprop.gov.sk.

 

Poznámka: Dokumenty obsiahnuté v rešeršnej správe sú spravidla platné pre územie SR a majú výlučne informatívny charakter. Rešerše vykonávajú zamestnanci úradu v informačných zdrojoch dostupných ÚPV SR k dátumu vykonania rešerše. Výsledky rešerší vo forme rešeršnej správy nie sú podkladom na vydanie rozhodnutia ÚPV SR, ani na žiadne iné právne úkony, napr. na úkony týkajúce sa konania vo veci akejkoľvek prihlášky predmetu priemyselného vlastníctva podanej v Slovenskej republike ani v zahraničí.

 

Monitorujte aktuálne inovácie Vašej konkurencie

 

Chcete mať prehľad, aké najnovšie technické riešenia a inovácie si chráni konkurencia? Využite náš monitoring stavu techniky. Naši experti budú pravidelne sledovať stav techniky vo Vami určenej oblasti techniky a v štátoch, ktoré si vyberiete. Budete mať pravidelný prehľad o najnovšom stave techniky a trendoch vývoja oblasti, o ktorú sa zaujímate. V rámci prehľadu Vám zašleme prvé strany patentových dokumentov, alebo aj celé texty. Prehľad Vám môžeme zasielať mesačne alebo týždenne v závislosti od Vašich požiadaviek.

 

Cena monitoringu patentových dokumentov podľa symbolov medzinárodného patentového triedenia (MPT):

 • základný profil (do troch symbolov triedenia) – 10,00€
 • rozšírený profil (ďalšie symboly triedenia) – 5,50€  

 

V prípade záujmu o službu sa obráťte na informačné centrum ÚPV SR, a to buď e-mailom na adrese infocentrum@indprop.gov.sk, alebo telefonicky na čísle 048/43 00 276, prípadne 048/43 00 131.