Patenty

V tejto sekcii sú dostupné odkazy na úplné znenia slovenských právnych predpisov, právnych aktov EÚ a na znenia medzinárodných zmlúv, ktoré sa týkajú alebo súvisia s ochranou priemyselného vlastníctva v Slovenskej republike.