Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Legislatíva

V tejto sekcii sú dostupné odkazy na úplné znenia slovenských právnych predpisov, právnych aktov EÚ a na znenia medzinárodných zmlúv, ktoré sa týkajú alebo súvisia s ochranou priemyselného vlastníctva v Slovenskej republike.