Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Udržiavacie poplatky – patenty, európske patenty s účinkami pre SR

Udržiavacie poplatky sa platia podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 495/2008 Z. z. o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účet úradu.

 

Položka 1
Udržiavací poplatok za patent, udržiavací poplatok za európsky patent za
a) 3. rok 66 €
b) 4. rok 82,50 €
c) 5. rok 99,50 €
d) 6. rok 116 €
e) 7. rok 132,50 €
f) 8. rok 149 €
g) 9. rok 165,50 €
h) 10. rok 199 €
i) 11. rok 232 €
j) 12. rok 265,50 €
k) 13. rok 298,50 €
l) 14. rok 331,50 €
m) 15. rok 365 €
n) 16. rok 398 €
o) 17. rok 464,50 €
p) 18. rok 531 €
q) 19. rok 597 €
r) 20. rok 663,50 €