Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Elektronické podávanie » Modul elektronických formulárov (MEF) » Predlžovanie doby platnosti dodatkových ochranných osvedčení

Predlžovanie doby platnosti dodatkových ochranných osvedčení

Maximálna doba platnosti dodatkového ochranného osvedčenia je päť rokov. V prípade liečiv, pri ktorých boli vykonané štúdie v súlade s výskumným pediatrickým plánom schváleným Európskou agentúrou pre lieky, je možné po splnení predpísaných podmienok predĺžiť túto dobu na základe žiadosti o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá o ďalších šesť mesiacov.

Odkaz na službu Predlžovanie doby platnosti dodatkových ochranných osvedčení

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky