Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Elektronické podávanie » Modul elektronických formulárov (MEF) » Iniciovanie sporového konania v európskych patentoch s určením pre Slovenskú republiku

Iniciovanie sporového konania v európskych patentoch s určením pre Slovenskú republiku

Po sprístupnení prekladu patentových nárokov zverejnenej európskej patentovej prihlášky, resp. európskeho patentu, s určením pre Slovenskú republiku do slovenského jazyka a oznámení tohto sprístupnenia ako aj udelenia európskeho patentu vo vestníku úradu je možné iniciovať sporové konanie prostredníctvom elektronických formulárov „Žiadosť o určenie“ a „Návrh na zrušenie patentu“.

Odkaz na službu Iniciovanie sporového konania v európskych patentoch s určením pre Slovenskú republiku

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky