Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Elektronické podávanie » Modul elektronických formulárov (MEF) » Iniciovanie sporového konania v dizajnoch

Iniciovanie sporového konania v dizajnoch

Sporové konanie je možné iniciovať len po zápise dizajnu do registra. Iniciovať sporové konanie môže každá právnická aj fyzická osoba na základe podania návrhu na výmaz dizajnu z registra. Zároveň môže byť podaná samotným majiteľom alebo tretími osobami žiadosť o určenie.

Odkaz na službu Iniciovanie sporového konania v dizajnoch

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky