Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Helpdesk

Úrad priemyselného vlastníctva SR poskytuje k problematike elektronického podávania používateľský servis, ktorý je dostupný počas úradných hodín úradu.

Kontakt:

Tel.: +421 48 4300 244

Email: helpdesk@indprop.gov.sk