Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality

RSS


Záznam z webinára: Reforma známkového práva na Slovensku

10. február 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci s Akadémiou EUIPO vysielal 23. septembra 2021 webinár o reforme známkového práva na Slovensku. Ak ste nemali možnosť webinár sledovať, alebo si chcete niektoré informácie overiť, prezentácie sú už po nedávnom digitálnom spracovaní dostupné. Čo sa na...

Prvý okrúhly stôl univerzít a Úradu priemyselného vlastníctva SR

9. február 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR pozval v utorok 8. februára 2022 na svoju pôdu rektorov ôsmich slovenských univerzít, ktoré si za posledných päť rokov prihlásili k ochrane patenty alebo úžitkové vzory. Univerzity dnes úradu generujú až tretinu slovenských patentov. Podľa štatistík bolo v roku 2020...

Vestník ÚPV SR č. 3/2022

9. február 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 3/2022 (.pdf, 4 MB).

Vízia Úradu priemyselného vlastníctva SR

1. február 2022

Chceme byť rešpektovanou národnou autoritou v oblasti posudzovania a registrácie práv priemyselného vlastníctva ako súčasti systému práv duševného vlastníctva. Chceme byť súčasťou, ale aj tvorcom princípov verejnej politiky štátu v oblasti duševného vlastníctva, ako aj ich implementácie do...

Verejné pripomienkovanie projektu Zlepšenia eGOV služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR

1. február 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu projektu Zlepšenia eGOV služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR. Cieľom projektu Zlepšenia eGOV služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR je úpravu informačného systému Portál elektronických...

KVARTÁLNA SPRÁVA O STAVE PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA NA SLOVENSKU

31. január 2022

Prinášame Vám kvartálnu správu za 4. kvartál roku 2021. Kvartálna správa (.pdf, 2 MB)

Vestník ÚPV SR č. 2/2022

26. január 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 2/2022 (.pdf, 5 MB).

Malé a stredné podniky dostanú na podporu duševného vlastníctva 47 miliónov eur

19. január 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) pokračujú vo finančnej podpore podnikateľov. Od pondelka 10. 1. 2022 spustili robustnejší fond na podporu malých a stredných podnikov (MSP). Cieľom fondu je pomôcť MSP zotaviť sa po náročnom období...

Finančná podpora pre malé a stredné podniky

12. január 2022

Fond pre malé a stredné podniky (SME Fund Ideas Powered for Business) je grantový program vytvorený na pomoc malým a stredným podnikom v EÚ v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva. Ide o iniciatívu Európskej komisie, ktorú realizuje Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a prebieha...

Vestník ÚPV SR č. 1/2022

12. január 2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 1/2022 (.pdf, 5 MB).