Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Projekt "Zlepšenie eGov služieb Úradu priemyselného vlastníctva SR" vstupuje do cieľovej rovinky

Vo štvrtok 12. 10. 2023 prebehol v Úrade priemyselného vlastníctva SR riadiaci výbor k projektu Zlepšenie eGov služieb v Úrade priemyselného vlastníctva SR. Projekt bol akceptovaný, od 13. 10. 2023 sa spustila pilotná prevádzka nového portálu a od 18. 10. 2023 sa spustí pilotná prevádzka elektronických služieb (z dôvodu päťdňovej lehoty Ústredného portálu verejnej správy na schválenie elektronických formulárov). Pilotnou prevádzkou si s vybranými klientmi overíme funkčnosť zlepšených elektronických služieb. Plná produkčná prevádzka zlepšených elektronických služieb je plánovaná od 15. 11. 2023. Členovia riadiaceho výboru sa zhodli, že za tak krátky čas (šesť mesiacov) sa podarilo urobiť kus práce. Veríme, že vďaka projektu sa úradné podania zjednodušia a zefektívnia.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk
Hypertextový odkaz na webové sídlo riadiaceho orgánu pre OPII: www.mindop.sk
Hypertextový odkaz na webové sídlo sprostredkovateľského orgánu pre OPII: www.mirri.gov.sk