Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

EPO-EUIPO štúdia: Patenty, ochranné známky a financovanie startupov

EPO-EUIPO štúdia: Patenty, ochranné známky a financovanie startupov

Európsky patentový úrad a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo 17.10.2023 zverejnili novú štúdiu, ktorá poukazuje na to, ako veľmi môžu patenty a ochranné známky podporiť úspech európskych startupov. Zo správy vyplýva, že startupy, ktoré vlastnia tieto dva typy práv duševného vlastníctva majú v priemere až 10-krát vyššiu pravdepodobnosť úspešného získania finančných prostriedkov. Vlastníctvo práv duševného vlastníctva teda zvyšuje schopnosť začínajúcich podnikov získavať finančné prostriedky, najmä v prípade technologicky vyspelých odvetví s vyššími kapitálovými potrebami. Vo využívaní patentov a ochranných známok vedie biotechnologické odvetvie, pričom takmer polovica začínajúcich podnikov v tomto odvetví sa usiluje o získanie týchto základných práv. Medzi ďalšie odvetvia s vyššou mierou využívania duševného vlastníctva patrí výskum a strojárstvo, zdravotníctvo a výrobný sektor. Zo štúdie tiež vyplýva, že vo využívaní práv duševného vlastníctva sú medzi európskymi krajinami značné rozdiely. Najvyššie percento začínajúcich podnikov s prihláškou práv duševného vlastníctva majú Fínsko a Francúzsko (po 42 %). Startupy so sídlom v Nemecku (40 %), Rakúsku (40 %), Taliansku (39 %), Nórsku (37 %), Švédsku (34 %), Dánsku (34 %), Švajčiarsku (32 %) a Českej republike (31 %) tiež uplatňujú v priemere viac práv duševného vlastníctva než iné európske krajiny. Priemerné percento európskych startupov, ktoré podali prihlášku na ochranu niektorých z práv duševného vlastníctva je, 29 %. Je teda zrejmé, že mnohé európske startupy si postupne uvedomujú, že v zložitom konkurenčnom prostredí začínajúcich podnikov sú patenty a ochranné známky dôležitými nástrojmi ich konkurencieschopnosti, keďže nielenže chránia ich inovatívny produkt, ale zároveň im poskytujú významnú strategickú výhodu a pozíciu na trhu.