Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Od 1.10. spúšťame službu IP SCAN

Získajte profesionálny audit duševného vlastníctva pre vašu firmu!

Úrad priemyselného vlastníctva SR začína so službou IP Scan, čo je audit duševného vlastníctva malých a stredných podnikov. Audit budú vykonávať advokáti a patentoví zástupcovia a kvalitu bude kontrolovať Úrad priemyselného vlastníctva SR.

Zavedením IP Scan-u pružne reaguje na potreby trhu, súkromného sektora a inovačného ekosystému v Slovenskej republike. Cieľom tohto grantového programu je pomoc malým a stredným podnikom v Európskej únii pri ochrane duševného vlastníctva.

Služba IP Scan umožňuje priamy kontakt s profesionálom na duševné vlastníctvo, ktorý bude skúmať obchodný model, produkty alebo služby. Spoločne zistíte, aký nehmotný majetok treba chrániť a akým spôsobom môže duševné vlastníctvo pomôcť Vášmu podnikaniu rásť.

Prečo je to dôležité: pri malých a stredných podnikov s duševným vlastníctvom je o 21 % pravdepodobnejšie, že budú v nasledujúcom období rásť, a o 10 % pravdepodobnejšie, že sa stanú rýchlo rastúcou firmou. Podľa analýzy práv duševného vlastníctva podnikov v krajinách EÚ v rokoch 2017 až 2019 menej ako 9 % malých a stredných podnikov v EÚ vlastní práva duševného vlastníctva, pričom práve podniky intenzívne využívajúce tieto práva majú v priemere o 20 % vyššie príjmy na zamestnanca a vyplácajú v priemere o 19 % vyššie mzdy.

Malé a stredné podniky, ktoré sa rozhodnú pre IP Scan, môžu od 1. októbra 2023 požiadať o poukaz na preplatenie 90 % nákladov na IP Scan a vďaka tomu ušetriť 720 EUR pri náhrade nákladov súvisiacich s realizáciou tejto služby.

Viac informácií o možnosti získať finančnú podporu nájdete na stránkach ÚPV SR alebo priamo EUIPO. S prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na Informačné centrum ÚPV SR, kde vám ochotne pomôžeme a vysvetlíme detaily – infocentrum@indprop.gov.sk, 048/4300 131.