Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Aktuality

Harmonizované patentové pravidlá EÚ podporujú inovácie, investície a konkurencieschopnosť na jednotnom trhu

28. apríl 2023

Harmonizované patentové pravidlá EÚ podporujú inovácie, investície a konkurencieschopnosť na jednotnom trhu Európska komisia (ďalej EK) zverejnila patentový balík – https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_2454, ktorým dopĺňa existujúci rámec ochrany práv duševného vlastníctva v...

Úrad priemyselného vlastníctva SR opätovne pomôže získať podnikateľom výraznú finančnú podporu pri ochrane ich duševného vlastníctva

27. apríl 2023

Úrad priemyselného vlastníctva SR pomáha malým a stredným podnikom zo Slovenska získať finančné prostriedky prostredníctvom Fondu pre malé a stredné podniky. Cieľom tohto grantového programu je pomoc malým a stredným podnikom v Európskej únii pri ochrane duševného vlastníctva. Vďaka tomuto fondu je...

Vestník ÚPV SR č. 8/2023

26. apríl 2023

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 8/2023

Konferencia: Ženy vo svete inovácií

25. apríl 2023

26. apríl je Svetovým dňom duševného vlastníctva. Úrad priemyselného vlastníctva SR pri tejto príležitosti organizuje 23. ročník konferencie, tento rok s podtitulom: Ženy vo svete inovácií Konferenciu si môžete vychutnať s nami prostredníctvom Zoom prenosu v čase od 9:15 do 12:15 Prihlasovacie...

Vyhodnotenie verejnej konzultácie o vykonávaní rešerší na predmety prihlášok úžitkových vzorov, o možnosti skrátenia lehoty na podanie námietok proti zápisu ochrannej známky do registra a o vynechaní vecného prieskumu prihlášok dizajnu

20. apríl 2023

V rámci verejnej konzultácie organizovanej Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky sa odborná i laická verejnosť mohla vyjadriť k nasledovným otázkam: Domnievate sa, že rešerš na predmet prihlášky úžitkového vzoru by mala byť vykonaná len na základe spoplatnenej žiadosti prihlasovateľa...

Konferencia PATLIB 2023

20. apríl 2023

Európsky patentový úrad (EPÚ) v spolupráci s Patentovým úradom Estónska organizuje medzinárodnú konferenciu PATLIB 2023, ktorá sa bude konať 11. a 12. mája 2023. Účastníkom z radov verejnosti je určený program prvého dňa konferencie 11. mája 2023. Konferencia sa bude konať v hybridnom formáte,...

Vestník ÚPV SR č. 7/2023

12. apríl 2023

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 7/2023.

Počet európskych patentov v roku 2022 vzrástol, ale Slovensko stagnuje!

31. marec 2023

Okrem možnosti chrániť svoje vynálezy a technické riešenia na národnej úrovni sa v dôsledku globalizácie trhu stávajú stále viac populárnymi európske patentové prihlášky a medzinárodné prihlášky, tzv. prihlášky PCT. Počet európskych prihlášok v roku 2022 vzrástol o 2,5 %. Európsky patentový úrad...

Vestník ÚPV SR č. 6/2023

29. marec 2023

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 6/2023 (.pdf, 13 MB).

Vestník ÚPV SR č. 5/2023

15. marec 2023

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 5/2023 (.pdf, 10 MB).