Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Spoločne proti falšovaniu a autorskému pirátstvu


V pondelok 16. októbra sa v priestoroch Finančného riaditeľstva SR uskutočnilo zasadnutie Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia širokého spektra rezortov, ktorých sa problematika bytostne dotýka. Podľa informácii z Prezídia policajného zboru sa väčšina porušovania práv uskutočňuje v digitálnom priestore (87%) čo výrazne sťažuje identifikovanie páchateľov a celkovú objasnenosť prípadov. V roku 2022 bolo Finančnou správou SR identifikovaných na domácom trhu 1061 porušení, zhabaných 96 931 ks tovarov v celkovej hodnote 2 mil. € . V rámci colného dohľadu bolo identifikovaných 481 prípadov porušení. Išlo najmä o parfumy, kozmetiku, šperky, obuv a hračky.
Spoločnou výzvou a našou úlohou naďalej ostáva systematické informovanosť firiem či podnikateľov o potrebe ochrany ich duševného vlastníctva ešte pred vstupom na trh ako aj využívanie žiadostí o prijatie opatrenia pod colným dohľadom zo strany colných orgánov.
V samostatnej prezentácii Slovenského združenia pre značkové výrobky nás jej  výkonný riaditeľ pán Ľubomír Tuchscher informoval o výsledkoch prieskumu týkajúceho sa parazitických kópií značkových výrobkov na Slovensku.