Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Dokumenty a formuláre

Verejné vyhlášky

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Aktuality

Podujatia

Dotazník spokojnosti

Kontakt

Formuláre a poplatky za nové prihlášky

Podanie patentovej prihlášky na Slovensku

O udelenie patentu na vynález môžete požiadať prihláškou podanou na ÚPV SR. Podanie sa robí písomne - odporúča sa použiť formulár - Žiadosť  alebo využiť podanie prostredníctvom elektronických služieb úradu*.

Elektronické služby úradu sú dostupné prostredníctvom troch systémov:

* na elektronické podania je možné uplatniť zľavu z poplatku v zmysle § 6 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

FORMUÁRE

Potrebné dokumenty, ako sú napríklad Žiadosť o udelenie patentu na vynález či Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena/sídla/adresy majiteľa/prihlasovateľa/pôvodcu patentu sú k dispozíscií na podstránke Patenty / Dokumenty na stiahnutie.

POPLATKY

Správne a udržiavacie poplatkyPoplatok v EUR
Podanie patentovej prihlášky pôvodcom alebo spolupôvodcami* 30
Podanie patentovej prihlášky iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami* 60
Podanie žiadosti o vykonanie rešerše v prioritnej lehote* 116
Zverejnenie patentovej prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom* 20
Podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu patentovej prihlášky (do 10 uplatnených patentových nárokov)* 116
Vydanie patentovej listiny (v rozsahu do 10 strán napísaných strojom alebo výkresov) 66
Udržiavací poplatok za patent za 3. rok 66
Udržiavací poplatok za patent za 4. rok 82,50
Udržiavací poplatok za patent za 5. rok 99,50
Udržiavací poplatok za patent za 6. rok 116
Udržiavací poplatok za patent za 7. rok 132,50
Udržiavací poplatok za patent za 8. rok 149
Udržiavací poplatok za patent za 9. rok 165,50
Udržiavací poplatok za patent za 10. rok 199
Udržiavací poplatok za patent za 11. rok 232
Udržiavací poplatok za patent za 12. rok 265,50
Udržiavací poplatok za patent za 13. rok 298,50
Udržiavací poplatok za patent za 14. rok 331,50
Udržiavací poplatok za patent za 15. rok 365
Udržiavací poplatok za patent za 16. rok 398
Udržiavací poplatok za patent za 17. rok 464,50
Udržiavací poplatok za patent za 18. rok 531
Udržiavací poplatok za patent za 19. rok 597
Udržiavací poplatok za patent za 20. rok 663,50

* na elektronické podania je možné uplatniť zľavu z poplatku v zmysle § 6 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Všetky správne poplatky týkajúce sa patentov a európskych patentov s účinkami pre SR nájdete na https://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/spravne-poplatky

Všetky udržiavacie poplatky týkajúce sa patentov a európskych patentov s účinkami pre SR nájdete na https://www.indprop.gov.sk/patenty/patenty/udrziavacie-poplatky

Pokračovať na podstránku Mali by ste si nájsť patentového zástupcu?